Projekt BAKCYL

Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”. Realizowany jest od 2013 r. we współpracy z instytucjami sektora bankowego, instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi. Projekt uzyskał wyróżnienie Rady Edukacji Finansowej za szczególne przyczynianie się do rozwijania kompetencji finansowych społeczeństwa.

Cele projektu BAKCYL:

  • Poszerzanie wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości
  • Wspieranie nauczycieli w przekazywaniu wiedzy
  • Wprowadzanie uczniów w świat codziennych finansów
  • Edukowanie w zakresie świadomego i bezpiecznego korzystania z usług finansowych
  • Umacnianie wizerunku sektora finansowego jako instytucji zaufania publicznego
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych i rozwój osobisty wolontariuszy

Zapraszam do udziału w projekcie!!!

Kontakt: Pani Edyta Sawicka