Poczet Dyrektorów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych

Marian Klimko 

pierwszy Dyrektor Śl.TZN od 1 stycznia 1930 do 1 maja 1933 roku; nauczyciel Politechniki Lwowskiej, łączył wiedzę fachową z umiejętnościami, praktyka administracyjna w szkolnictwie dawała mu podstawy zarządzania

Marian Bogdanowicz 

funkcję Dyrektora pełnił od 12 maja 1933 do 1 września 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej; nominowany na stanowisko przez wojewodę Michała Grażyńskiego, specjalista organizacji przedsiębiorstw; zginął w kampanii wrześniowej

Zygmunt Łabęcki 

był Dyrektorem od 15 marca 1945 do 31 stycznia 1948 roku; absolwent Politechniki Berlińskiej sprzed wojny, od powstania szkoły pracował w Śl.TZN jako nauczyciel termodynamiki oraz maszyn i kotłów parowych; jako pełnomocnik Ministra Oświaty przygotował szkołę do pracy po latach zawieruchy wojennej

Władysław Siadek 

Dyrektor Śl.TZN od 1 września 1949 do 31 stycznia 1951 roku; również przed wojną ich nauczyciel, podczas okupacji pracował w Szkole Rzemieślniczej w Krakowie, po wyzwoleniu wrócił do Katowic, by zabezpieczyć przed zdewastowaniem budynek szkoły

Roman Ptaszyk 

na stanowisku Dyrektora od 15 IX 1951 do 14 XII 1952 roku

Faustyn Krahl 

Dyrektor w latach: 1 luty 1952 do 31 grudzień 1966 – przyczynił się do rozkwitu Śl. TZN; absolwent Politechniki Lwowskiej, dzięki jego staraniom szkoła odzyskała nazwę Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe, zmienioną w 1951 roku na Technikum Hutnicze z uwagi na przejęcie przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego i ustanowienie szkoły resortowej

Roman Gruca 

pełnił obowiązki Dyrektora Śl.TZN od 20 I 1967 do 16 X 1967 roku 

Ginter Suckel 

był Dyrektorem od 17 października 1967 do 30 kwietnia 1972 roku

Jerzy Czupryna 

na stanowisku Dyrektora od 2 maja 1972 do 20 marca 1974 roku; absolwent Politechniki Śląskiej, od 1951 r. nauczyciel, a od 1954 kierownik wydziału mechanicznego Śl.TZN

Stanisław Kubica 

Dyrektor od 21 marca 1974 do 31 sierpnia 1985 roku; dzięki jego staraniom Śl.TZN – po pozbawieniu macierzystego budynku przy ulicy Krasińskiego w 1972 roku i rozparcelowaniu – zostały na powrót skupione w aktualnym budynku przy ul. Sokolskiej (wówczas ulicy Zawadzkiego), organizator obchodów 50- lecia szkoły z udziałem Wojewody

Karol Komander 

był Dyrektorem Śl.TZN od 1 września 1985 do 30 września 1990 roku, skąd przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach

Jan Sporek

8 października 1990 roku został wybrany przez Radę Pedagogiczną na stanowisko Dyrektora Śl.TZN i funkcję tę pełnił do 2014 roku; absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, jako nauczyciel podjął pracę w Śląskich 1 września 1984 roku; dzięki jego staraniom szkoła słynęła w regionie z wysokiego poziomu nauczania, dyscypliny, kultywowania tradycji, ale i nowoczesności

Aneta Łosiewicz 

obecny Dyrektor, pierwsza w historii szkoły dama kierująca Śl.TZN; absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Fizyki), od 1 września 1994 roku nauczyciel, następnie wicedyrektor ds. pedagogicznych, później – ds. organizacyjnych, od roku szkolnego 2014/2015 Dyrektor Śl.TZN; kontynuatorka misji szkoły „Śląskość, Tradycja, Zaufanie, Nowoczesność”

Mężczyzna z brodą w garniturze
dyr01
Mężczyzna w garniturze przy biurku
dyr02
Mężczyzna w garniturze, w okularach
dyr03
Mężczyzna w garniturze, w okularach
dyr04
Mężczyzna w garniturze, w okularach
dyr05
Mężczyzna w garniturze
dyr06
Mężczyzna w garniturze, w okularach
dyr07
Mężczyzna w garniturze, w okularach
dyr08
Mężczyzna w garniturze
dyr09
Mężczyzna w garniturze
dyr10
Mężczyzna w garniturze
dyr11
Kobieta w białej bluzce i marynarce
dyr12