Deklaracja dostępności Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają transkrypcji opisowej i audiodeskrypcji ponieważ ich przygotowanie powoduje nasze nieproporcjonalne obciążenie. 
 • Niektóre dokumenty PDF powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów - dotyczy to dokumentów przekazanych przez podmioty zewnętrzne i nie możemy ich poprawić.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Czakański.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 351 19 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Aneta Łosiewicz
 • Adres: 40-086 Katowice
  ul. Sokolska 26
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 32 351 19 23

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Przy wejściu na teren Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych (Śl.TZN) znajduje się drogowskaz prezentujący kierunki, w które należy się kierować, aby dotrzeć do budynku głównego szkoły, warsztatów szkolnych oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek”.
 2. Budynek główny:
  1. przy wejściu znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oraz pochylnia dla osób korzystających z wózków inwalidzkich,
  2. przy wejściu znajduje się portiernia, której pracownik udziela informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
  3. dostępny jest pokój „cichej obsługi” – załatwianie spraw w tym pokoju odbywa się na prośbę osoby zainteresowanej,
  4. w budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, kondygnacje połączone są klatkami schodowymi wyposażonymi w poręcz.
 3. Budynek warsztatów szkolnych:
  1. przy wejściu znajduje się portiernia, której pracownik udziela informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
  2. kondygnacje budynku połączone są klatkami schodowymi wyposażonymi w poręcz.
 4. Budynek SSM „Ślązaczek”:
  1. przy wejściu znajduje się recepcja, której pracownik załatwia sprawy związane z zakwaterowaniem oraz udziela informacji na temat lokalizacji poszczególnych pomieszczeń,
  2. dostępny jest pokój „cichej obsługi” – załatwianie spraw w tym pokoju odbywa się na prośbę osoby zainteresowanej.
  3. w budynku na każdej kondygnacji znajduje się korytarz, kondygnacje połączone są klatką schodową wyposażona w poręcz.
 5. O miejscu i czasie dostępności poszczególnych pracowników informacji udziela pracownik sekretariatu (pokój nr 6 w budynku głównym szkoły) bądź pracownicy portierni.
 6. Wszystkim interesantom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, przed wizytą w szkole zaleca się wcześniejsze umówienie terminu i miejsca spotkania z wybranym pracownikiem szkoły.
 7. Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.