Harmonogram pracy SSM "Ślązaczek"

 

W związku z przekształceniem SSM „Ślązaczek”w miejsce pobytu uchodźców z obszaru Ukrainy, dotkniętymi działaniami wojennymi, nie prowadzimy obecnie ogólnodostępnych usług hotelarskich.

Wszystkie zmiany, odnośnie ponownego uruchomienia SSM „Ślązaczek” w miejsce świadczenia usług hotelarskich dla indywidualnej oraz grupowej turystyki młodzieżowej, będą systematycznie zamieszczane na stronie Schroniska.