Złote Technikum 2024

Znów jesteśmy w czołówce! Znów jesteśmy w gronie najlepszych szkół!W 26 edycji Rankingu Perspektyw, opublikowanym 11.01.2024, nasza szkoła zajęła:

38 miejsce w POLSCE
4 miejsce w WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
1 miejsce w Katowicach
20 miejsce w kraju – Ranking Maturalny Techników

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-technikow
https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-slaski
https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-maturalny-technikow

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej.

Znak jakości szkoły 2024 - zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy mamy prawo do używania w 2024 roku tytułu honorowego „Złotej Szkoły 2024”, wraz z graficznym znakiem jakości.

Pani Dyrektor składa podziękowania i gratulacje Nauczycielom i Uczniom.
„Jest to niewątpliwie wielki sukces, za którym stoi olbrzymi wkład pracy i wysiłek, który codziennie Państwo podejmują. DZIĘKUJĘ wszystkim Państwu oraz Waszym uczniom, którzy zmotywowani i zachęceni do ciężkiej pracy podejmują ten wysiłek i... udaje im się!”