Rada Pedagogiczna ŚL.TZN

DYREKCJA I KIEROWNICTWO

DYREKTOR Śl.TZN mgr Aneta Łosiewicz
WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych mgr inż. Ireneusz Boczek
WICEDYREKTOR ds. wychowawczych mgr Danuta Kleinert
KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr inż. Rafał Wileczek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr Grzegorz Śladowski
KIEROWNIK SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "ŚLĄZACZEK" mgr Paweł Kristof


GRONO PEDAGOGICZNE

Grono pedagogiczne

Nazwisko i imię

Skrót

Nauczany przedmiot

mgr inż. Bałazińska Agnieszka

AB

przedmioty ochrony środowiska

mgr inż. Bieganowska Halina

HB

przedmioty elektryczne i elektroniczne

mgr inż. Boczek Ireneusz

BI

przedmioty mechaniczne i mechatroniczne

inż. Boczek Mirosław

MB

przedmioty mechatroniczne

mgr inż. Bogucki Andrzej

BA

przedmioty elektroniczne

mgr inż. Bogus Stanisław

BS

przedmioty elektryczne

mgr Brzezina Krystian

BR

przedmioty mechaniczne

mgr Burdach Anna

BU

język niemiecki

mgr inż. Czakański Maciej

CZ

przedmioty elektryczne, informatyka

mgr inż. Czerniejewski Piotr

CP

przedmioty elektryczne

Dobrowolski Leszek

DL

przedmioty mechaniczne

mgr Drabik Grzegorz

GD

edukacja europejska, historia, historia i społeczeństwo

mgr inż. Dryszel Arkadiusz

AD

przedmioty mechaniczne

mgr Dudek Ireneusz

ID

przedmioty informatyczne

mgr Dworak Agnieszka

DA

język angielski

mgr Dziedzic-Szymińska Beata

BD

edukacja dla bezpieczeństwa, bibliotekarz

mgr Felka Angelika

FA

język angielski

mgr Gajos Norbert

GN

informatyka, przedmioty informatyczne

mgr inż. Grabowska Linda

LG

przedmioty energetyczne, elektryczne i elektroniczne

mgr Grec Grażyna

GG

matematyka

mgr inż. Gruszka Andrzej

GA

przedmioty mechaniczne

mgr Haśnik Joanna

HJ

geografia, etyka

mgr inż. Iwański Adam

IA

przedmioty mechatroniczne, informatyka

mgr Janiszewska Małgorzata

JA

język niemiecki

mgr Jawoszek Magdalena

JW

język polski

mgr Kaczmarczyk Ewa

EK

język angielski

mgr Kleinert Danuta

DK

plastyka, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Komoniewska Anna

KA

geografia

mgr Król Elżbieta

KR

matematyka

mgr Kulik-Ciołka Aleksandra

KC

wychowanie fizyczne

mgr inż. Kuśka Barbara

KB

chemia, przedmioty chemiczne

mgr Kwiatoń-Pięta Maria

KP

język polski

mgr inż. Kwiczała Robert

RK

przedmioty elektroniczne i elektryczne

mgr Lis Marek

LM

przedmioty informatyczne

mgr Lorenc Anna

LA

język polski

mgr Łosiewicz Aneta

ŁA

fizyka

mgr Łyczba Marta

ŁM

biologia

mgr Mazurek Justyna

JM

język angielski

mgr inż. Mazur-Szozda Magdalena

MA

przedmioty mechatroniczne

mgr Możyłowska-Zając Sylwia

MO

język niemiecki

mgr Ostrowska Katarzyna

OK

wychowanie fizyczne

mgr Pawlik Agnieszka

AP

język polski, bibliotekarz

mgr inż. Pawłowska Małgorzata

PA

matematyka

mgr inż. Piasecki Jacek

JP

przedmioty informatyczne

mgr Pilch Marzena

MP

fizyka

mgr Pinkowski Grzegorz

PG

wychowanie fizyczne

mgr inż. Pownug Łukasz

przedmioty informatyczne

mgr inż. Romanek Joanna

RJ

przedmioty ochrony środowiska

mgr Rudzka Jolanta

JR

chemia

mgr Sawicka Edyta

ES

podstawy przedsiębiorczości, bibliotekarz

mgr Schöpp Ludmiła 

LS

chemia, przedmioty chemiczne i ochrony środowiska

mgr Sendor Mariusz

SN

przedmioty informatyczne

mgr Sitko Katarzyna

KS

informatyka

mgr Składowska Joanna

JS

chemia, przedmioty chemiczne

mgr Snarska Danuta

SD

psycholog

mgr inż. Sowa Daniel

DS

bhp, przedmioty mechatroniczne i mechaniczne

mgr Stachurka Krzysztof

SK

chemia, przedmioty chemiczne

mgr Stańko Iwona

IS

matematyka

mgr Stasz Adam

ST

fizyka

mgr Stawowski Bartosz

SB

wychowanie fizyczne

mgr Stawowski Mirosław

SM

wychowanie fizyczne

mgr Suter-Chmielewska Joanna

SJ

historia, historia i społeczeństwo

dr Szpikowska-Sroka Barbara

SP

chemia

mgr inż. Szromek Andrzej

SR

informatyka, przedmioty informatyczne

mgr Szwedor Magdalena

SZ

język niemiecki

mgr inż. Szymańska Anna

SY

matematyka, przedmioty elektryczne

mgr Szynalska Ewa

SE

język angielski

mgr Śladowski Grzegorz

przedmioty informatyczne

mgr Światłoń Anna

ŚA

historia, historia i społeczeństwo

mgr inż. Świerczyński Mariusz

ŚM

przedmioty teleinformatyczne i elektryczne

dr Tomecka Małgorzata

TM

wychowanie fizyczne

mgr Turek Mariusz

TU

fizyka

mgr Wandzioch Ewa

WE

wychowanie fizyczne

mgr inż. Wileczek Rafał

RW

przedmioty informatyczne i elektroniczne

mgr Zając Anna

AZ

język polski

mgr Zygmunt Paweł

PZ

religia