Narodowe Święto Niepodległości

Akces Śl.TZN w akcji #niepodlegladohymnu. Społeczność Śl.TZN śpiewa Hymn RP dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości!

Chcemy okazać wdzięczność pokoleniom rodaków, którzy walczyki o wolną Polskę!
Chcemy dać świadectwo szacunku wobec symboli narodowych!
Chcemy pokazać, że jesteśmy patriotami!

02
03
04
05
06
07
08
09
10