Olimpiady zawodowe - sukcesy

Uczniowie Śl.TZN są profesjonalnymi zawodowcami! Gratulujemy sukcesów im oraz ich opiekunom! Edu-Elektra, Euroelektra, Elektromechatron

 Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA

W I etapie olimpiady wzięło udział 8 uczestników z klasy 3N i 5N w grupie Energetyka. Zawody odbyły się w formie pisemnej 6.11.2023. Do II etapu zakwalifikowało się 5 uczestników. II etap odbył się w Śl.TZN 5.03.2024. W zawodach wzięło łącznie udział 27 uczestników w grupach: Elektrotechnika, Energetyka, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Urządzenia Dźwigowe, Odnawialne Źródła Energii. Uczestnicy przyjechali z licznych okolicznych miejscowości. Zawody zorganizował Maciej Czakański. Ze Śl.TZN udział wzięło 4 uczestników (jeden się nie stawił) w grupie Energetyka. Do finału zakwalifikował się z naszej szkoły Michał Mansfeld z klasy 3N. Finał Olimpiady odbył się w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 12.04.2024. Nasz uczeń, Michał Mansfeld zdobył I miejsce oraz uzyskał tytuł Laureata w grupie Energetyka.

Dyplom uzyskania I miejsca i tytułu Laureata dla Michała Mansfelda z klasy 3N Śl.TZN w grupie Energetyka Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w roku szkolnym 2024
01
Zaświadczenie dla opiekuna Laureata Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w roku szkolnym 2024, Michała Mansfelda – Macieja Czakańskiego
02
Zaświadczenie dla opiekuna Laureata Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA ELEKTRA w roku szkolnym 2024, Michała Mansfelda – Stanisława Bogusa
03
Zaświadczenie dla opiekuna Laureata Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA ELEKTRA w roku szkolnym 2024, Michała Mansfelda – Lindy Grabowskiej
04
Uroczystość rozpoczęcia zawodów finałowych Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w Ostrowie Wielkopolskim. Stół prezydialny z organizatorami olimpiady
05
Uczeń klasy 3N, Michał Mansfeld, przygotowuje się do rozpoczęcia zawodów finałowych Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w Ostrowie Wielkopolskim. Stoi na sali, w której odbędą się zawody.
06
Michał Mansfeld przygotowuje się do rozpoczęcia zawodów finałowych Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w Ostrowie Wielkopolskim. Siedzi przy stoliku, przy którym będzie rozwiązywał zadania.
07
Opiekunowie i uczestnicy finału Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA w Ostrowie Wielkopolskim. Zdjęcie grupowe na auli, w której odbywał się finał Olimpiady. Michał Mansfeld stoi w drugim rzędzie ósmy od lewej. Opiekun, Maciej Czakański, siedzi w pierwszym rzędzie, trzeci od prawej.
08

 

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA

W I etapie olimpiady wzięło udział 5 uczestników z klasy 3N w grupie Energetyka i jeden uczestnik z klasy 4A w grupie Elektrotechnika. Zawody odbyły się w formie testu online 23.10.2023. Do II etapu zakwalifikowało się 5 uczestników w grupie Energetyka. II etap odbył się w siedzibie SEP w Katowicach dnia 6.03.2024. Do finału zakwalifikował się z naszej szkoły Michał Mansfeld z klasy 3N. Finał Olimpiady odbył się na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w Opolu w dniu 25.04.2024. Michał Mansfeld zdobył IV miejsce oraz uzyskał tytuł Finalisty w grupie Energetyka. W trakcie Olimpiady opiekunowie zwiedzili mieszczące się na Politechnice Muzeum Lamp Rentgenowskich, a po jej zakończeniu uczestnicy i opiekunowie zwiedzili pracownie Politechniki.

Dyplom uzyskania IV miejsca i tytułu Finalisty dla Michała Mansfelda z klasy 3N Śl.TZN w grupie Energetyka Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA w roku 2024
09
Dyplom: Podziękowanie dla Pana Macieja Czakańskiego ze Śl.TZN w Katowicach za zaangażowanie, wkład pracy i opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiad organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Bydgoszcz 14.06.2024.
10
Dyplom: Podziękowanie dla Pani Lindy Grabowskiej ze Śl.TZN w Katowicach za zaangażowanie, wkład pracy i opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiad organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Bydgoszcz 14.06.2024.
11
Dyplom: Podziękowanie dla Pana Stanisława Bogusa ze Śl.TZN w Katowicach za zaangażowanie, wkład pracy i opiekę naukową nad uczestnikami Olimpiad organizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Bydgoszcz 14.06.2024.
12
Rozpoczęcie zawodów finałowych Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Politechnika Opolska 25.04.2024. Ekran z wyświetlonymi informacjami na temat olimpiady.
13
Rozpoczęcie zawodów finałowych Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Politechnika Opolska 25.04.2024. Pierwszy z lewej na pierwszym planie siedzi Michał Mansfeld, uczestnik finałów ze Śl.TZN. Z tyłu stoją opiekunowie i organizatorzy. Drugi z lewej stoi Maciej Czakański, opiekun uczestnika.
14
Zawody finałowe Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Politechnika Opolska 25.04.2024. Zdjęcie grupowe wszystkich uczestników Olimpiady i ich opiekunów. Uczestnik, Michał Mansfeld stoi jako szósty od lewej. Jego opiekun, Maciej Czakański, stoi jako piętnasty od prawej.
15
Zawody finałowe Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Energetycznej EUROELEKTRA. Politechnika Opolska 25.04.2024. Zwiedzanie pracowni robotyki politechniki. Na pierwszym planie Michał Mansfeld.
16

 

Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON

W I etapie olimpiady wziął udział Maksymilian Zych z klasy 5G, w grupie Mechatronika. Zawody odbyły się w formie testu online 24.10.2023. Nasz uczestnik zakwalifikował się do II etapu Olimpiady. II etap odbył się w siedzibie SEP w Katowicach dnia 7.03.2024. Uczeń zakwalifikował się do finału, który odbył się na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w dniu 29.04.2024. Maksymilian Zych odniósł sukces – zdobył III miejsce oraz uzyskał tytuł Laureata w grupie Mechatronika.

Dyplom uzyskania III miejsca i tytułu Laureata dla Maksymiliana Zycha z klasy 5G Śl.TZN w grupie Mechatronika Olimpiady Wiedzy Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON w roku 2024
17
Uroczystość wręczenia nagród Olimpiady Wiedzy Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. Politechnika Bydgoska 14.06.2024. Po prawej stronie Laureat ze Śl.TZN w Katowicach, Maksymilian Zych przyjmuje dyplom uzyskania III miejsca w Olimpiadzie.
18
Uroczystość wręczenia nagród Olimpiady Wiedzy Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. Politechnika Bydgoska 14.06.2024. Po prawej stronie Laureat ze Śl.TZN w Katowicach, Maksymilian Zych prezentuje przed chwilą otrzymany dyplom uzyskania III miejsca w Olimpiadzie.
19
Uroczystość wręczenia nagród Olimpiady Wiedzy Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON. Politechnika Bydgoska 14.06.2024. Po prawej stronie Laureat ze Śl.TZN w Katowicach, Maksymilian Zych przyjmuje gratulacje od organizatorów oraz bon wartościowy stanowiący nagrodę za uzyskanie III miejsca w Olimpiadzie.
20

Najważniejsze osiągnięcia uczniów Śl.TZN – czytaj także https://sltzn.katowice.pl/sukcesy-naszych-uczniow?view=article&id=202:sukcesy-uczniow-w-roku-szkolnym-2023-2024&catid=22:sukcesy