ZIT – PROJEKT

 Logo ZITKatowice

Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych 
w Katowicach 

W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach realizowane są prace remontowe warsztatów szkolnych
i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego. 

Na początku  roku szkolnego 2017/2018 oddano pierwsze wyremontowane sale i pracownie w budynku warsztatów szkolnych do prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów zawodowych.

Pierwsze efekty przedstawiamy na zdjęciach.

sala 26a sala 26b sala 27a sala 27b
sala 27c sala 27d sala 28a sala 28b
sala 28c sala 30a sala 30b sala 31a
sala 31b sala 41a sala 41b

 

NOWA PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO ODRĘCZNEGO i KOMPUTEROWEGO w Śl.TZN

NOWA PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO ODRĘCZNEGO i KOMPUTEROWEGO w Śl.TZN NOWA PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO ODRĘCZNEGO i KOMPUTEROWEGO w Śl.TZN NOWA PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO ODRĘCZNEGO i KOMPUTEROWEGO w Śl.TZN NOWA PRACOWNIA RYSUNKU TECHNICZNEGO ODRĘCZNEGO i KOMPUTEROWEGO w Śl.TZN

stopka