„ZIELONA PRACOWNIA – EkoŚLĄZAK”

Logo


Logo

W roku szkolnym 2020/2021 Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe przystąpiły do konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Była to już VII edycja. Projekt ten adresowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa śląskiego i daje możliwość stworzenia projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Na tym etapie do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 173 projekty. Jury wytypowało 50 laureatów. Wśród laureatów znalazł się projekt „Zielona Pracownia – EkoŚLĄZAK”, przygotowany przez Panią wicedyrektor Danutę Kleinert oraz Panią Martę Łyczbę – nauczyciela biologii. Prace oceniano, biorąc pod uwagę, między innymi pomysł na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie i estetykę, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych.

W dniu 29 września 2021 w naszej szkole odbyła się uroczystość otwarcia „Zielonej Pracowni EkoŚLĄZAK”.

Na otwarcie „Zielonej Pracowni” przybyli zaproszeni goście: Pan Tomasz Bednarek – Prezes  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Katowice: Naczelnik Wydział Edukacji i Sportu, Pan Sławomir Witek oraz Pani Inspektor Danuta Niemiec.

Po uroczystym przecięciu wstęgi uczniowie klasy ICFN scharakteryzowali realizację projektu, a uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego uświetnili uroczystość przedstawieniem pt. „Ekobajka”. Goście mieli możliwość zwiedzania pracowni.

Podziękowano Pani dyrektor Anecie Łosiewicz za koordynowanie całego projektu, wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za życzliwość, za wsparcie dla inicjatywy, a Pani Inspektor Danucie Niemiec za pracę włożoną w realizację projektu, natomiast pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za cenne wskazówki, które przyczyniły się do realizacji projektu.

Dzięki projektowi uczniowie mogą zdobywać wiedzę biologiczną i ekologiczną w pięknym wnętrzu, korzystać z nowoczesnego sprzętu multimedialnego i ciekawych pomocy naukowych. W pracowni, przy wykorzystaniu nowo zakupionego, nowoczesnego sprzętu, będą prowadzone zajęcia badawcze, obserwacje, eksperymenty, wykorzystujące aktywność uczniów, umiejętność pracy w zespole. Nadmieniamy, że nowa pracownia była w szkole bardzo potrzebna, gdyż po wdrożeniu nowej podstawy programowej znaczenie wzrosła ilość godzin biologii w 5-letnim technikum.

Zapraszamy do zwiedzania „Zielonej Pracowni EkoŚLĄZAK”

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

stopka