ZDALNE NAUCZANIE

Po feriach zimowych, od 18 stycznia 2021 r. nauka zdalna, według planu zajęć na II okres (zakładka Plan zajęć w UCZEŃ).

INFORMACJE MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

 

 

Wydłużenie zdalnego nauczania do 23 XII 2020, do zimowej przerwy świątecznej: 23.12. - 31.12.2020.

 
Od 26 października do 8 listopada 2020 r. w Śl.TZN zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne nauczanie)
 
Dyrektor Śl.TZN
 
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870) 
 

Informacja psychologów

W związku z przejściem szkoły na pracę zdalną zapraszamy zainteresowanych uczniów oraz rodziców do kontaktu z psychologami szkolnymi poprzez dziennik elektroniczny Vulcan lub telefonicznego:


Danuta Snarska nr tel. 790 870 284
Tatiana Zych nr tel. 534 266 829

stopka