ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH w Śl.TZN

Oficjalne informacje MEN o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i nauczaniu zdalnym -  do 7 czerwca 2020 roku.
 
Wszelkie informacje:
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 871)
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 872).
 
 
Do 24 maja 2020 przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka odbywa się na odległość w dotychczasowych formach ustalonych przez szkołę.
 
 
Zawieszenie zajęć zostaje wydłużone do 26 kwietnia 2020 - Rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 642).
Od 15.04.2020. kontynuujemy formy kształcenia na odległość, z którymi uczniowie i rodzice zostali zapoznani uprzednio przez wychowawców klasowych.Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Więcej informacji na stronie: gov.pl/koronawirus

 

SSM „ŚLĄZACZEK” NIECZYNNE

Szanowni Państwo,
W związku z decyzją Premiera Rzeczpospolitej Polskiej placówki oświatowo-wychowawcze zostają zamknięte od dnia 16 do dnia 25 marca 2020 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Ślązaczek” jest placówką oświatowo-wychowawczą, zatem również będzie nieczynne.

Ostatnia przed zamknięciem doba noclegowa zaczyna się w sobotę 14. marca i kończy w niedzielę 15 marca.

Za utrudnienia przepraszamy.

stopka