Warsztaty i wykłady

√ SESJA MATEMATYCZNA

28 marca 2019 r. uczniowie klasy 2c Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach uczestniczyli w XVII Regionalnej Sesji Matematycznej pod opieką Pani Małgorzaty Pawłowskiej.

Organizatorem sesji było II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach, a wydarzenie miało miejsce w Wyższej Szkole Technicznej.

Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem: „Matematyka królową hipotez”, a jego celem było rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji i rozwiązań oraz prezentowanie ich słuchaczom.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów takich pracowników naukowych, jak: dr inż. arch. Barbara Uherek – Bradecka („Szkoła modernistycznej architektury”), dr Jan Acedański („O weryfikacji hipotez statystycznych”) czy mgr inż. Michał Kręcichwosta („Cyberlogopedia”).

Ważnym elementem wydarzenia były konferencje uczniów szkół średnich, a także szkoły podstawowej, które dotyczyły m. in. : racjonalnego podejmowania decyzji, czarnych dziur w matematyce, mówiły o tym, jaki kształt ma sfera oraz o matematyce w muzyce.

Całości dopełnił koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach.

Foto Foto

√ BUDKARM. NA POMOC PTAKOM!

W dniu 6 marca 2019r. uczennice klasy 1b IV LO w KatowicachEmilia Jagoda, Anna Staroń i Klaudia Wojciechowska, realizujące projekt w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, zorganizowały prelekcję dla uczniów wybranych klas pierwszych i drugich ŚTZN. Uczennice, opowiadając o swoim projekcie, szczególny nacisk kładły na jego cel, czyli uświadomienie społeczeństwu, że warto dokarmiać ptaki, bowiem przez takie działania człowiek uwrażliwia się na przyrodę, a także zyskuje poczucie, że robi coś dobrego.

W ramach projektu dziewczyny wykonały karmniki, które zostały umieszczone w różnych punktach Katowic oraz przeprowadzają prelekcje dla mieszkańców śląskich miast, podczas których informują o problemie.

Uczennicom dziękujemy za wizytę w naszej Szkole i kibicujemy w realizacji inicjatywy.

Organizacja: Pani Anna Komoniewska

Foto Foto Foto

√ WAT – SPOTKANIE

W poniedziałek 04.02.2019. odbyło się spotkanie uczniów kilku klas IV w ramach doradztwa zawodowego z absolwentem Śl.TZN, Panem Grzegorzem Bogdańskim, który jako przedstawiciel Wojskowej Akademii Technicznej przedstawił ofertę uczelni, realia wojskowego życia i wiele ciekawostek o studiach.

Propozycja może pomóc w określeniu dalszej ścieżki edukacyjnej i planowaniu kariery zawodowej.

WAT WAT

√ WARSZTATY „ZWOLNIENI Z TEORII”

7 stycznia 2019r. w naszej Szkole odbyły się warsztaty skierowane do uczniów realizujących projekty w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. W bieżącym roku szkolnym do Olimpiady przystąpiło 14 zespołów, które zgłosiły Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe jako główną organizację, w ramach której odbywa się realizacja projektów. Część uczniów podjęła się prac w zespołach z innych szkół. Projekty realizuje zatem ponad 50 uczniów „Śląskich” zarejestrowanych na Platformie!

Warsztaty prowadziła uczennica klasy 3c Emilia Kaczmarek – mentor i ambasadorka Olimpiady.

Uczniowie, którzy zakończyli etap „Inicjacji” projektu, zapoznali się z zasadami przejścia do etapu „Planowania” i „Realizacji”.

Zagadnienia poruszane podczas warsztatów to między innymi:

 • przebieg i realizacja projektu,
 • warunki pozyskania certyfikatów na platformie,
 • etap „Planowanie” – analiza jego elementów,
 • beneficjenci projektu (planowana liczba, kim są, opis korzyści dla beneficjentów),
 • jak wykonać WBS (Work Breakdown Structure – to podstawowa technika w zarządzaniu projektami pomagająca określić i zorganizować zakres prac przy pomocy hierarchicznej struktury drzewa),
 • gdzie szukać sponsorów, jak z nimi prowadzić rozmowy i negocjacje,
 • kontakty zespołu z mediami,
 • dokumentowanie działań.

Organizacja: Pani Anna Komoniewska

Warsztaty "Zwolnieni z teorii" Warsztaty "Zwolnieni z teorii"

√ PROMOCJA ZDROWIA – SZCZEPIENIA OCHRONNE

Akcja i wykład „Rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych”

Wszyscy wiemy, jak istotna jest edukacja w profilaktyce chorób zakaźnych. Jest to klucz do zwiększenia zaufania do szczepień w dobie szerzących się ruchów antyszczepionkowców i głoszonych przez nie teorii, które doprowadziły do zwiększenia się liczby dzieci nieszczepionych, a – niestety – tendencja jest wzrastająca. Trend ten jest niepokojący...

W naszej Szkole w ramach obchodów Krajowego Dnia Szczepień przeprowadzona została także akcja profilaktyczno-edukacyjna dotycząca szczepień i ich roli w zapobieganiu szerzenia się chorób zakaźnych.

Do udziału w akcji zostali zaproszeni pracownicy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach: Pani Beata Henszel – pracownik z Sekcji Epidemiologii działu szczepień oraz Pani Anna Kubicka – pracownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej.

W dniu 7 grudnia 2018 w ramach przedsięwzięcia pani Beata Henszel przeprowadziła wykład na temat roli szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych. Zwróciła uwagę na to, iż skuteczność szczepień ochronnych zależy od ilości zaszczepionych dzieci. Od kilku lat obserwuje się niebezpieczną tendencję spadku liczby zaszczepionych dzieci. Obecne dane wskazują na wzrost liczby uchylających się od szczepień rodziców. Podkreślono, iż spadek szczepień na odrę poniżej 95% może stać się przyczyną epidemii odry.

W ramach współpracy z Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną otrzymaliśmy ciekawe, działające na wyobraźnię plakaty promujące szczepienia.

Pracownikom Stacji serdecznie dziękujemy za przekazanie w sposób profesjonalny informacji na temat szczepień. 

Pamiętajcie!!!

Szczepienia są najskuteczniejszym, najbardziej opłacalnym i bezpiecznym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym.

Opiekun Szkolnego Koła Biologii i Promocji Zdrowia – Pani Marta Łyczba

promocja zdrowia promocja zdrowia promocja zdrowia promocja zdrowia promocja zdrowia 

√ WUP – warsztaty

W dniach 26.11. 2018 r. oraz 27.11.2018 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia dla uczniów klas czwartych prowadzone przez przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Młodzież uzyskała informacje m.in. na temat:

 • jak napisać CV, list motywacyjny,
 • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • jak radzić sobie ze stresem przed rozmową kwalifikacyjną i rekruterem oraz w trakcie wystąpień publicznych.

Pracownik WUP poradziła również młodzieży, w jaki sposób aktywnie poszukiwać pracy w Polsce i za granicą.
Mamy nadzieję, że informacje przekazane podczas spotkania przydadzą się naszym uczniom już w niedalekiej przyszłości. Póki co życzymy czwartoklasistom siły i motywacji do nauki.

Organizatorki: Pani Danuta Snarska i Pani Tatiana Zych

WUP - warsztaty WUP - warsztaty WUP - warsztaty WUP - warsztaty WUP - warsztaty

√ „PRZEPIS NA SUKCES”

Program profilaktyczny opracowany przez młodych dla młodych

Sukces25 października 2018 r. w naszej szkole miało miejsce wydarzenie o charakterze profilaktycznym. Znany raper – Pan Jakub „ Anatom” Nowak oraz podróżnik – Pan Bartłomiej Krakowiak opowiedzieli młodzieży o swoim PRZEPISIE NA SUKCES. Obaj musieli pokonać po drodze uzależnienia, brak wsparcia ze strony rodziny oraz negatywne wzorce zachowań. Obecnie dzielą się swoim „przepisem” z młodzieżą w przystępnej słownej i muzycznej formie.

Wydarzenie trwało dwie godziny lekcyjne i obejmowało część wykładową i muzyczną. Część muzyczna była występem jednego z najpopularniejszych wykonawców hip - hopowych młodego pokolenia. Komunikatywny i autentyczny przekaz, oparty na popularnym rodzaju muzyki z dobrymi profilaktycznymi treściami, zrobił na młodzieży duże wrażenie.

Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób można zapobiec uwikłaniu się w problemy z przestępczością, jak poradzić sobie z istniejącymi już zachowaniami destrukcyjnymi oraz jakie istnieją (atrakcyjne dla młodego człowieka) alternatywy wobec przestępczości czy uzależnień.

Projekt realizowany jest przez Fundację zaNim oraz jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Organizacja: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

Przepis na sukces Przepis na sukces Przepis na sukces Przepis na sukces Przepis na sukces

√ Panel dyskusyjny „Rok 1918 w Polsce i na Górnym Śląsku”

5 października 2018 roku w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbył się panel dyskusyjny „Rok 1918 w Polsce i na Górnym Śląsku” z udziałem naukowców zajmujących się tą tematyką: prof. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), prof. Ryszard Kaczmarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), moderacja dr Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

W spotkaniu uczestniczyła klasa 2a wraz z opiekunami: Panią Joanną Suter-Chmielewską i Panią Anną Światłoń.

Celem zorganizowania panelu było wzbudzenie zainteresowania uczniów historią Polski i naszego regionu, a także zaszczepienie chęci do poszukiwania wiedzy na tematy tak ważne dla wszystkich Polaków, w szczególności związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Po zakończonym panelu odbył się koncert muzyki dawnej zespołu „Equilibrum” na instrumentach smyczkowych.

Organizatorem panelu było Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.

Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny

stopka