Technik teleinformatyk 

Technik TeleinformatykW trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną w przygotowanych do tego celu salach dydaktycznych oraz umiejętności praktyczne w pracowniach specjalistycznych. Są one wyposażone  w nowy sprzęt, oprogramowanie i oprzyrządowanie ułatwiające przyswajanie przez uczniów wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie: instalowania systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego i narzędziowego w komputerach, diagnozowania stanu technicznego komputerów, dokonywania przeglądów, napraw komputerów, modernizacji komputerów, budowania sieci komputerowych itp. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci szkoły mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie  w zakładach branży teleinformatycznej. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy. W trakcie

nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje  w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika teleinformatyka. 

Kwalifikacje dla zawodu technik teleinformatyk:

- montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi,
- eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
fizyka

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka

 

stopka