Technik mechatronik

Technik MechatronikMechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Jeśli interesujesz się techniką, fascynują Cię nowe technologie, to mechatronika jest tą dziedziną, którą powinieneś zgłębiać.

Absolwent jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwłaszcza do projektowania, konstruowania, montażu, demontażu, programowania, użytkowania, diagnozowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Technik mechatronik może być zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i  robotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Technicy mechatronicy mogą być zatrudnieni na stanowiskach np.: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika działu obsługi i napraw, specjalisty ds. zaopatrzenia, specjalisty ds. handlu sprzętem mechatronicznym, operatora i programisty CNC, diagnosty i serwisanta sprzętu mechatronicznego. Absolwenci mogą również kontynuować naukę na studiach kierunkowych lub innych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika mechatronika.

Kwalifikacje dla zawodu technik mechatronik:

- montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
- eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
fizyka

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka

 

stopka