Technik elektronik

Technik ElektronikW ramach nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną i szereg praktycznych umiejętności w zakresie: wykonywania prostych układów elektronicznych, instalowania i serwisowania urządzeń elektronicznych, posługiwania się oscyloskopami, miernikami cyfrowymi, komputerowymi systemami pomiarowymi oraz nowoczesnymi narzędziami do montażu elementów i układów elektronicznych. Zapoznaje się z wiedzą z zakresu elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, urządzeń elektronicznych radiowo-telewizyjnych, montażu i konfigurowania sieci komputerowych oraz nowoczesnych systemów mikroprocesorowych. Zajęcia odbywają się w nowoczesnych salach lekcyjnych, pracowniach i własnych warsztatach na terenie szkoły. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkujących i serwisujących różnorakie urządzenia elektroniczne, w firmach montujących i konfigurujących sprzęt komputerowy oraz dostarczających usługi sieciowe. Mogą również szukać zatrudnienia w firmach wykonujących usługi pomiarowe. Podczas nauki istnieje możliwość ukończenia dodatkowego kursu w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia pracy przy instalacjach i urządzeniach elektrycznych, co poszerza dodatkowo możliwości znalezienia pracy. Po ukończeniu szkoły mogą

założyć własną firmę oferującą usługi w zakresie montażu i serwisowania sprzętu komputerowego i sieci komputerowych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych na poszczególne kwalifikacje w zawodzie, by po ukończeniu szkoły uzyskać tytuł zawodowy technika elektronika.

Kwalifikacje dla zawodu technik elektronik:

- wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych,
- eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone obowiązkowe:
matematyka
fizyka 

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:

  • język polski
  • geografia
  • fizyka
  • matematyka
stopka