„SUPERKLASA”

Super Klasa

 

Konkurs „Superklasa” to rywalizacja pomiędzy klasami Śl.TZN o miano NAJLEPSZEJ, przeprowadzany przez Samorząd Uczniowski. Sponsorem nagród pieniężnych, które zwycięzcy mogą przeznaczyć na wycieczki, jest Rada Rodziców.

W roku szkolnym 2016/2017 SUPERKLASAMI Śl.TZN zostały:

I miejsce – klasa 3c, II miejsce – klasa 2g, III miejsce – klasa 2i 

GRATULUJEMY KLASOM i ich WYCHOWAWCOM!

 

Klasa 3c Klasa 2g Klasa 2i

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy