STYPENDIUM "PRYMUS"

Stypendium „PRYMUS” za osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 - X edycja

W dniu 17 czerwca 2020 r. weszła w życie podjęta 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta Katowice  uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus”.

 

Uchwała i kryteria: 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2020/4373/akt.pdf

 Wnioski można składać do dnia 31 lipca 2020 r. w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 1, parter w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). 

Wniosek o przyznanie stypendium

stopka