Szkolne Koło Wolontariuszy w Śl.TZN

Logo

Dyplom

Wolontariat to przede wszystkim powołanie, a nie praca za darmo. To jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne.

Szkolne Koło Wolontariuszy działa w naszej szkole z inicjatywy i pod kierunkiem psychologów i pedagogów szkolnych.

Członkami koła są uczniowie klas od I do V zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny ), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Praca wolontariusza w Szkolnym Kole Wolontariuszy stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości, pozwala na rozwijanie umiejętności, przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych kontaktów, znajomości, uczy też pracy. Przede wszystkim przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzania wolnego czasu przez młodych ludzi.

DOŁĄCZ DO NAS! CZEKAMY NA CIEBIE!

Akcje w ramach wolontariatu 2022/2023

- Akcja sprzedaży świątecznych kartek dobroczynnych – rozprowadzanie, wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda,
- Zbiórka książeczek (bajek) dla dzieci z Ukrainy, zamieszkujących schronisko „Ślązaczek”,
- Organizacja paczek ze słodyczami i upominkami dla wszystkich19 dzieci zamieszkujących tymczasowo schronisko „Ślązaczek” z okazji św. Mikołaja,
- Organizacja po raz pierwszy „Szlachetnej paczki” dla rodziny ze Świętochłowic, we współpracy z Dyrekcja, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
- Organizacja paczek dla uczniów naszej szkoły w ramach akcji: „Zostań Mikołajem z Tarczą Śląskich”,
- Przekazanie świątecznej paczki żywnościowej oraz samodzielnie złożonego przez uczniów roweru dla Domu Dziecka w Dąbrowce Małej,
- Organizacja „Świątecznego Kiermaszu Ciast” – dochód w kwocie 800zł został przekazany Górnośląskiemu Towarzystwu Charytatywnemu w Katowicach jako „Dar serca” dla ludzi borykających się z bezdomnością,
- Zbiórka „Talenciaków” – akcja sieci sklepów Lidl, pozyskanie głośnika, klawiatury, myszki ogromnej ilości materiałów plastycznych, z których część przekazano SP nr 10 w Katowicach na potrzeby zajęć artystycznych w oddziałach przygotowawczych (uczniowie z Ukrainy),
- Charytatywny kiermasz ciast (z Samorządem Uczniowskim), w celu pomocy pogorzelcom z naszej szkoły,
- Festyn dla dzieci z Ukrainy (ze SSM „Ślązaczek”) z okazji Dnia Dziecka.

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

 

Wpisy archiwalne...

 

stopka