SU

 

ZEBRANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Śl.TZN w roku szkolnym 2018/2019

 

Harmonogram przebiegu zebrania z dnia 30.10.2018r.

 • Podziękowanie za zaangażowanie oraz pracę w Samorządzie dla Adriana Bożka oraz Zuzanny Piekarczyk.
 • Przedstawienie nowego przewodniczącego – Michała Porzuca oraz zastępcy przewodniczącego – Arkadiusza Kubek.
 • Wybór sekretarza oraz skarbnika – głosowanie.
 • „Skarbonka Pomysłów” – propozycje działań klas w bieżącym roku szkolnym.
 • Samorząd Uczniowski organizuje konkurs na projekt grafiki na bluzy i t-shirty promujące szkołę. Gotowe projekty w postaci kolorowego wydruku oraz pliku pdf prosimy składać do opiekunów SU (sala 54 lub 58), termin składania projektów mija 30 listopada.
 • W szkole funkcjonuje Szkolna Liga Unihokeja. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do Arkadiusza Kubek z klasy 3b.
 • Sytuacja na szlabanie oraz parkingu szkolnym.
 • Przedstawienie projektu zmian regulaminu Super Klasy.
 • Akcja: pl
 • Bieg „Wolność na 5” organizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza.

 

Harmonogram przebiegu zebrania z dnia 17.09.2018r. 

Na zebraniu zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Podziękowanie za współpracę Opiekunom Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawienie nowych Opiekunów: Pani Anna Burdach i Pani Sylwia Możyłowska-Zając
 • Informacja na temat zmian w Statucie Śl.TZN.
 • Zaproszenie do kandydowania w nadchodzących wyborach na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Kandydatury należy zgłaszać do końca września br. u Opiekunów SU.
 • Regulamin SU dla każdej klasy.
 • Informacja oraz zaproszenie do współpracy w nadchodzącym III Forum Samorządów Szkolnych.
 • Informacja oraz zaproszenie do współpracy przy nowej gablocie Samorządu Uczniowskiego.
 • Każda klasa zobowiązana jest do przedstawienia przynajmniej jednej propozycji działań Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019 na kolejne zebranie SU (październik).
 • Informacja na temat akcji „Oddaj garnitur”.
 • „Bank Talentów”.
 • Informacja o sprzedaży kalendarzyków/pomocy naukowych.

Każdy przedstawiciel klasy został zobowiązany do przedstawienia swojej klasie na najbliższej godzinie wychowawczej powyższych informacji.

stopka