Samorząd Uczniowski Śl.TZN

 Samorząd Szkolny Śl.TZN

Opiekunowie:

Pani Anna Burdach
Pan Sylwia Możyłowska-Zając

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN

Przewodniczący - MICHAŁ PORZUC, klasa 2d

Wiceprzewodniczący- ARKADIUSZ KUBEK, klasa 3b 

 

Przewodniczący: MICHAŁ PORZUC, klasa 2d
MICHAŁ PORZUC, klasa 2d
Wiceprzewodniczący: ARKADIUSZ KUBEK, klasa 3b
ARKADIUSZ KUBEK, klasa 3b 

 

Skarbnik - SZYMON PŁATEK, klasa 3b

Sekretarz - SONIA BAŃBUŁA, klasa 2c

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący wszystkich oddziałów Śl.TZN Technikum nr 17

STRONA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO na FACEBOOK’U:
https://www.facebook.com/Samorzaduczniowskisltzn/?epa=SEARCH_BOX

Foto

DYŻURY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Foto

stopka