Samorząd Uczniowski Śl.TZN

 Samorząd Szkolny Śl.TZN

Opiekunowie:

Pani Anna Burdach
Pan Sylwia Możyłowska-Zając

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN

Przewodniczący - MICHAŁ PORZUC, klasa 3d

Wiceprzewodniczący-  - SONIA BAŃBUŁA,, klasa 3c 

 

Przewodniczący: MICHAŁ PORZUC, klasa 2d
MICHAŁ PORZUC, klasa 3d
Wiceprzewodniczący:  - SONIA BAŃBUŁA, klasa 3c
SONIA BAŃBUŁA,, klasa 3c 

 

Skarbnik - OLIVIER HALUPCZOK, klasa 3d
 
Sekretarz - AMELIA MUŃKOWIAK, klasa 2d

W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą przewodniczący wszystkich oddziałów Śl.TZN Technikum nr 17

STRONA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO na FACEBOOK’U:
https://www.facebook.com/Samorzaduczniowskisltzn/?epa=SEARCH_BOX

Foto

DYŻURY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Foto

stopka