SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego i zastępcę Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącym został uczeń klasy 3a Adrian Bożek, zastępcą uczennica klasy 3d Zuzanna Piekarczyk, sekretarzem uczeń klasy 2b Arkadiusz Kubek, natomiast skarbnikiem Jeremiasz Jaskólski z klasy 2n.                     

We wrześniu zorganizowano kiermasz podręczników dla uczniów klas od I – IV, którego celem było zakupienie używanych podręczników za niższą cenę.

Dnia 12  października 2017 r. odbyło się II Forum Samorządów Szkolnych. Wzięło w nim udział dziewięć szkół z Katowic oraz gościliśmy przedstawicieli Miasta Katowice. Podczas trwania II Forum Samorządów Szkolnych zostały poruszone takie zagadnienia, jak: przebieg Festiwalu Nauki w roku szkolnym 2017/2018, profilaktyka w mieście, projekty unijne, planowane działania samorządów na rok szkolny 2017/2018, propozycje wspólnych działań w bieżącym roku szkolnym, jak również w kolejnych latach.

Dnia 30 października 2017 r. zostali zaprzysiężeni reprezentanci naszej Szkoły do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. Na pierwszej sesji Klaudia Respondek z klasy 3g i Maciej Wajs z klasy 3d aktywnie włączyli się w obrady. Klaudia Respondek została mianowana nową Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

Na przełomie października i listopada została ponownie ogłoszona akcja „Wkręć się w pomaganie”, w ramach której uczniowie zbierają plastikowe nakrętki, przekazywane na pomoc dzieciom niepełnosprawnym. Drugą akcją, którą włączyliśmy do działań Samorządu, było uczestnictwo w IX edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY”.

We współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizowany został Turniej Integracyjny Klas Pierwszych w piłce siatkowej, który miał na celu poznanie umiejętności uczniów, wzajemną integrację oraz współzawodnictwo sportowe w atmosferze zasad walki fair play.

We współpracy z WOŚP przeprowadziliśmy nabór wolontariuszy, którzy z ramienia Śl.TZN kwestowali podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W grudniu zostały zorganizowane mikołajki, zakupiono słodycze dla młodzieży oraz przeszedł orszak Świętego Mikołaja.

W drugim semestrze odbyły się trzy zebrania Samorządu.

W marcu zorganizowane zostały wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice, w których kandydowały cztery osoby. W wyborach tajnych, równych i powszechnych głosowali wszyscy uczniowie. Nasza Szkoła posiadała dwa mandaty, w związku z czym wyłonionych zostało dwóch reprezentantów: Klaudia Bittner i Eliza Kossowska. Po zaprzysiężeniu MRM odbyły się wybory na przewodniczącego, w których zwyciężyła nasza reprezentantka Klaudia Bittner.

W marcu została zorganizowana trzecia edycja konkursu „Mam talent”, a z okazji Dnia Kobiet zakupiono słodki upominek dla damskiej części Szkoły.

Samorząd patronował również organizacji DNI OTWARTYCH w Śl.TZN.

Wzorem lat ubiegłych Samorząd zadbał o obsługę matur podczas egzaminów ustnych.

Ostatnim zadaniem na ten rok szkolny była współorganizacja Dnia Sportu, czyli rywalizacji sportowej poszczególnych klas. Święto Sportu zostało zorganizowane w Szkole oraz na Stadionie Śląskim.

Do działań Samorządu należy również kontynuacja konkursu „Superklasa” na zasadach ustalonych w latach ubiegłych, a nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczane są najaktywniejszym klasom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Na bieżąco działa strona Szkoły na portalu Facebook oraz wizualizowane są  gablota SU i gablota sportowa.

Opiekunowie:
Katarzyna Ostrowska
Grzegorz Pinkowski

stopka