Działalność 2016/2017

Samorząd Uczniowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Śl.TZN ZA ROK SZKOLNY 2016/2017                                

           

 

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017 zostały przeprowadzone wybory na przewodniczącego i zastępcę Samorządu Uczniowskiego i tak przewodniczącym został uczeń klasy 3a Maciej Zdolski, zastępcą uczeń klasy 2a Adrian Bożek, natomiast sekretarzami Klaudia Respondek z 2g i Jeremiasz Jaskólski z klasy 1n.

We wrześniu zorganizowano kiermasz podręczników dla uczniów klas od I – IV, którego celem było zakupienie używanych podręczników za niższą cenę.

W listopadzie odbyło się spotkanie przedstawicieli i opiekunów Samorządu z Dyrekcją Szkoły, na którym uczniowie przedstawili plany do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym. Na przełomie października i listopada została ponownie ogłoszona akcja
„Wkręć się w pomaganie”
, w ramach której uczniowie zbierają plastikowe nakrętki, aby przekazać je na pomoc dzieciom niepełnosprawnym w celu zakupu wózka inwalidzkiego.

We współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizowany został turniej integracyjny klas pierwszych w piłce siatkowej, który miał na celu poznanie umiejętności uczniów, wzajemną integrację oraz współzawodnictwo sportowe w atmosferze zasad walki „fair play”.

Do działań Samorządu należy również kontynuacja konkursu „Superklasa” na zasadach ustalonych w latach ubiegłych, losowanie szczęśliwego numerka oraz zagospodarowanie sportowej gabloty. Na bieżąco działa strona Szkoły na portalu Facebook.

W grudniu zostały zorganizowane Mikołajki, zakupiono słodycze dla młodzieży, przeszedł orszak Świętego Mikołaja. Podczas wywiadówki
z rodzicami został przeprowadzony kiermasz  bombek i ozdób świątecznych własnoręcznie wykonanych przez uczennice i uczniów naszej szkoły, z którego dochód został przekazany na akcję „Zostań Mikołajem z tarczą Śląskich.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w akcji „Góra Grosza”.

W marcu została zorganizowana druga edycja konkursu „Mam Talent” oraz z okazji Dnia Kobiet wyjście dziewcząt do parku trampolin Freestyle Park do Chorzowa.          

Dużym przedsięwzięciem Samorządu była organizacja Pierwszego Forum Samorządów Szkolnych pod patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Zaproszonych zostało 15 szkół ponadgimnazjalnych z Katowic, których przedstawiciele rozmawiali na temat obowiązujących ich regulaminów, przedsięwzięć realizowanych na terenie szkół, współpracy ze środowiskiem lokalnym, planów wspólnych działań na przyszłość oraz poruszali wiele innych spraw. W Forum uczestniczył Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Waldemar Bojarun. Obecni byli opiekunowie Samorządów Szkolnych oraz młodzież.

Ponadto został opracowany, pozytywnie zaopiniowany i wprowadzony do użytku uczniów nowy Regulamin Samorządu Uczniowskiego Śl.TZN.

Samorząd był również współorganizatorem Święta Sportu, czyli rywalizacji sportowej w konkurencjach: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa i unihokej.

 

Opiekunowie: Katarzyna Ostrowska i Grzegorz Pinkowski

stopka