MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE

WYBORY do MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA KATOWICE

Zgłaszamy kandydatów do wyborów!

Autorka plakatu: Zuzanna Piekarczyk, klasa 3d

 

Młodzieżowa Rada Miasta Katowice jest gremium stanowiącym wyjątkową przestrzeń do aktywności społecznej młodych ludzi. Ma możliwość wypowiadania opinii, artykułowania wniosków, współuczestniczenia w procesach decyzyjnych, dotyczących kluczowych dla społeczności lokalnej kwestii. To jeden z najważniejszych instrumentów kształtowania postaw obywatelskich wśród młodzieży, dający realną możliwość partycypacji w życiu publicznym.

Prezydent  Miasta Katowice ustalił termin kolejnych wyborów do tego gremium na dzień 12 marca 2018r.
Zarządzenie Nr 1688/17 z dnia  28.12.17r.

W terminie do 12 lutego br. powołana zostanie Szkolna Komisja Wyborcza.
Kandydatury ze Śl.TZN prosimy zgłaszać do Pani Katarzyny Ostrowskiej

Zobacz STATUT Młodzieżowej Rady Miasta Katowice

 

Przedstawiciele Śl.TZN w Młodzieżowej Radzie Miasta Katowice: Klaudia Respondek
z klasy 3g i Maciej Wajs z klasy 3d

30 października 2017 roku zostali zaprzysiężeni reprezentanci Śl.TZN, Klaudia Respondek
z klasy 3g i Maciej Wajs z klasy 3d, do Młodzieżowej Rady Miasta Katowice. 

Podczas XII Sesji MRM III kadencji wybrano nowe Prezydium.

Klaudia Respondek została mianowana Sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE 

20 listopada odbyła się sesja poświęcona zagadnieniom: smogu, promowania działalności pozarządowej, przeprowadzenia ankiety wśród szkół, zbierania funduszy na działalność MRM oraz zmiany zasad wygaszania mandatów radnych.

Podczas sesji przedstawiciele naszej Szkoły aktywnie włączyli się w obrady.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE

W dniu 23 listopada nasza przedstawicielka z ramienia Młodzieżowej Rady Miasta Katowice wystąpiła na sesji Rady Miasta Katowice. Klaudia Respondek referowała na temat działalności Rady.

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KATOWICE

Posty MRM na  https://www.facebook.com/pg/mrmkatowice/posts/?ref=page_internal

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy