Ubezpieczenie PZU

 

Szanowni Państwo!


Uczniowie Śl.TZN zostali ubezpieczeni na rok szkolny 2016/2017 od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodnie z wybraną przez Radę Rodziców ofertą PZU SA.
Informator (broszurę) o ogólnych warunkach ubezpieczenia wychowawcy klas przekazali na zebraniu Rodziców.
NR polisy dostępny jest w sekretariacie uczniowskim.


Zobacz ogólną informację o wybranym wariancie II ubezpieczenia.

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy