Studniówka 2018


Studniówka

Decyzją przedstawicieli Rady Rodziców studniówka 2018 odbędzie się w Restauracji „Biały Dom” w Paniówkach koło Gliwic.

TERMIN: 26 stycznia 2018r.


Numer konta wpłat na studniówkę : ING Bank S.A. 40 1050 1214 1000 0091 1539 3192

Nazwa odbiorcy: Kuntusz A.MW
W tytule proszę podać: Studniówka 2018/ imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Jest to specjalnie otworzone w tym celu konto oszczędnościowe.

Szczegółowy harmonogram wpłat na studniówkę zostanie podany do Państwa dyspozycji w marcu, po zebraniu deklaracji uczestnictwa.
Na chwilę obecną prosimy o dostarczenie kompletnie uzupełnionej deklaracji uczestnictwa do reprezentantów Rady Rodziców z Państwa klas oraz o wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł na podany numer konta.

Na ostateczne deklaracje czekamy do końca lutego, ponieważ na tej podstawie obliczamy całkowity koszt studniówki 2018r.

Informacje mogą Państwo uzyskać u Pani Moniki Zdolskiej, pod numerem telefonu 668676578

 

Odpłatność za Bal Studniówkowy 2018

Uczeń Śl.TZN 270zł
Osoba towarzysząca 180 zł
Osoby, które zdeklarowały uczestnictwo w Balu Studniówkowym, prosimy o wpłaty na niżej  podane konto:

ING Bank S.A. 40 1050 1214 1000 0091 1539 3192
Nazwa odbiorcy: Kuntusz A.M
W tytule proszę podać: Studniówka 2018/ imię i nazwisko oraz klasę ucznia 

TERMINY:                                   

  • Do 31 marca 2017r.: 50 zł – bezzwrotna zaliczka (dotyczy osób, które dotychczas nie wpłaciły zaliczki, a zdecydowały się na uczestnictwo w balu)
  • Do 15 maja 2017r.: 150 zł uczeń Śl.TZN idący z osobą towarzyszącą                 
  • Do 15 czerwca 2017r.: 150 zł uczeń Śl.TZN idący z osobą towarzyszącą
  • Do 30 września 2017r.: 100 zł uczeń Śl.TZN idący z osobą towarzyszącą
  • Do 15 maja 2017r.: 120 zł uczeń Śl.TZN idący bez osoby  towarzyszącej
  • Do 15 czerwca 2017r.: 100 zł uczeń Śl.TZN idący bez osoby towarzyszącej

Odpłatności za osobę towarzyszącą dokonuje uczeń Śl.TZN        

Komisja Rady Rodziców ds. organizacji Balu Studniówkowego

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy