Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Maria Kostrzewska-Staniszewska

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców: Pan Mariusz Hetman

Skarbnik Rady Rodziców: Pani Anna Małecka

 

Sekretarz Rady Rodziców: Pani Joanna Malorny

 

 

Nr konta: 40 8437 0002 0010 0154 6626 0001

 
Śląski Bank Spółdzielczy "SILESIA" w Katowicach,
ul. Kopernika 5, 40-064 Katowice
stopka