PLAN PRACY

 

RADY RODZICÓW ŚLĄSKICH TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

17.09.2019.

 1. Wybory przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika.
 2. Zatwierdzenie harmonogramu pracy szkoły.
 3. Uchwalenie Regulaminu Rady Rodziców.
 4. Uchwalenie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Śl.TZN – Technikum nr 17.
 5. Uchwalenie uchwały dotyczącej udziału uczniów Śl.TZN w akcji charytatywnej WOŚP.
 6. Sprawy bieżące.

08.10.2019.Plan pracy

 1. Ustalenie planu pracy Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020.
 2. Zatwierdzenie projektu preliminarza budżetowego na rok szkolny2019/2020.
 3. Zatwierdzenie zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych w roku szkolnym 2019/2020.
 4. Sprawy bieżące.

12.11.2019.

 1. Zapoznanie się z wynikami matur i wynikami egzaminu zawodowego.
 2. Spotkanie Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim oraz z przedstawicielami kół i klubów młodzieżowych działających na terenie szkoły.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 4. Sprawy bieżące.

10.12.2019.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Spotkanie opłatkowe.

14.01.2020.

 1. Aktualne sprawy wychowawcze.
 2. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego.
 3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 4. Omówienie przygotowań do Studniówki 2020 i Dnia Maturzysty.
 5. Sprawy bieżące.

11.02.2020.

 1. Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I okresie nauki.
 2. Podsumowanie pracy Rady Rodziców za I okres 2019/2020.
 3. Analiza wpływu składek oraz wydatków Rady Rodziców. Korekta budżetu.
 4. Sprawy bieżące.

11.03.2020.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Omówienie przygotowań do spotkania z emerytowanymi nauczycielami szkoły "Jajeczko 2020".
 3. Sprawy bieżące.

14.04.2020.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Matura 2020.

12.05.2020.

 1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Rady Rodziców.
 2. Sprawy bieżące.

09.06.2020.

 1. Wybór ubezpieczyciela na rok szkolny 2020/2021.
 2. Podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.05.2020.
 4. Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
 5. Zatwierdzenie składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Przekazanie uprawnień Rady Rodziców przedstawicielowi do reprezentowania Rady Rodziców do czasu wyboru nowej Rady na rok szkolny 2020/2021.
 7. Sprawy bieżące.
stopka