OPIEKA STOMATOLOGICZNA

 

Śl.TZN informują, że zawarto porozumienie na opiekę stomatologiczną nad uczniami, której realizatorem będzie

Centrum Stomatologii NEOMED, ul. Morcinka 9-11 40-124 Katowice

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

 

Zakres opieki obejmuje:

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 18. roku życia,
  • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
  • Rodzice/opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec objęcia opieką stomatologiczną.
  • Sprzeciw skierowany być powinien bezpośrednio do świadczeniodawcy: Centrum Stomatologii NEOMED, ul. Morcinka 9-11 40-124 Katowice
  • Powyższy podmiot w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Śl.TZN.
  • Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologicznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

Wzór zgody

 

Dyrektor Śl.TZN w Katowicach

Aneta Łosiewicz

stopka