Profilaktyka i bezpieczeństwo

KONKURSY PROFILAKTYCZNE DLA UCZNIÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH MIASTA KATOWICE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Partnerzy

„Przełamywanie barier" - spotkanie autorskie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli na prelekcję „Przełamywanie barier, czyli jak dogadać się z kosmitą”. O funkcjonowaniu w społeczeństwie osób niepełnosprawnych (w tym z zespołem Aspergera) opowie Hanna Pasterny - osoba niewidoma, autorka książek, podróżniczka.
Spotkanie odbędzie się 14 maja 2018 r. w godz. 13.00 -14.00 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach przy ulicy 
Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 (sala 41). 

Na zgłoszenia czekamy do 11 maja 2018 r.

W przypadku chęci przybycia nauczyciela z grupą uczniów organizatorzy proszą o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/710-przelamywanie-barier-czyli-jak-dogadac-sie-z-kosmita-spotkanie-z-pania-hanna-pasterny

Formularz zgłoszenia on-line: https://www.pbw.katowice.pl/zgloszenia/index.php/zgloszenia-na-szkolenia/przelamywanie-barier-czyli-jak-dogadac-sie-z-kosmita

Uczestnicy spotkania będą mogli na stoisku Wydawnictwa Credo zakupić książki prelegentki oraz inne publikacje dotyczące niepełnosprawności.

Dodatkowych informacji udzielają:
Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
tel. 32 258 57 84 w. 44
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Metoda na stres

Co to jest stres? Jak sobie z nim radzić? Na taki temat rozmawiały psycholożki szkolne z uczniami klas IV,  którzy zadeklarowali chęć udziału w zajęciach. Omówione zostały m. in. metody radzenia sobie ze stresem, które mamy nadzieję zostaną wykorzystane przez uczniów w czasie egzaminów maturalnych .

Uczniom klas czwartych życzymy stresu tylko motywującego i mobilizującego oraz jak najlepszych wyników!

Konwalie na szczęście
Konwalie na szczęście


„ARS, czyli jak dbać o miłość”

W naszej szkole po raz kolejny będzie realizowany program edukacyjny „ ARS, czyli jak dbać o miłość”.

Program jest realizowany we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Katowicach. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień. Programem zostaną objęci wszyscy uczniowie klas pierwszych. Zajęcia będą prowadzone w okresie maj – czerwiec przez psychologów szkolnych i studenta V roku psychologii odbywającego w „Śląskich” praktykę zawodową.

Stop nałogom

 

IV Święto Profilaktyki – Katowice 2018

Opis wydarzenia:
Organizatorami projektu są Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w  Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji projektu jest: Budowanie obywatelskiego społeczeństwa, świadomego przestrzeni, w której żyje, i biorącego za nią odpowiedzialność.

Projekt adresowany jest do młodzieży katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych. Ma na celu zaangażowanie młodzieży
w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, rozwijanie własnych zainteresowań jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu i promocji pozytywnych postaw życiowych wśród rówieśników.

Święto Profilaktyki stanowi podsumowanie najważniejszych programów i projektów profilaktycznych realizowanych
w roku szkolnym w katowickich szkołach – Miejskich Programów Profilaktycznych "Bezpieczny Gimnazjalista", "Bezpieczna Młodzież", Festiwalu Spektakli Profilaktycznych, Przeglądu i Konkursu Spotów Profilaktycznych", Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich, projektu profilaktycznego "Sieć to nie śmietnik".

IV Święto Profilaktyki - Katowice 2018 stanowi projekt twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodych ludzi rozmawiających ze swoimi rówieśnikami o sprawach trudnych. Zaproponowana konwencja realizacji profilaktyki jest wyrazem poszukiwania bardziej efektywnych narzędzi profilaktycznych, tworzonych przez samą młodzież, źródeł oddziaływania profilaktycznego przez sztukę: spektakle profilaktyczne, filmy, poezja, fotografia. Święto Profilaktyki jest swoistym manifestem młodych ludzi wyrażających swój sprzeciw przeciwko uzależnieniom, przemocy, agresji i obojętności na drugiego człowieka. Projektowi towarzyszy propagowanie mody na życie bez uzależnień, dbałości o drugiego człowieka, jego zdrowie i bezpieczeństwo. W projekcie, każdy młody człowiek może znaleźć miejsce dla siebie, dla rozwijania swoich zainteresowań. Wartością programu są młodzi ludzie, którzy chcą działać dla drugiego człowieka. Święto Profilaktyki to głos młodzieży w profilaktyce bezpieczeństwa.

 

Turniej Debat Oksfordzkich - Katowice 2018

Opis wydarzenia:
Katowicki Turniej Debat Oksfordzkich już po raz  trzeci wpisuje się do kalendarza wydarzeń w obszarze profilaktyki bezpieczeństwa w Katowicach. Organizatorem  projektu  jest Komenda Miejska Policji w Katowicach w partnerstwie z Wydziałem Edukacji i Sportu  Urzędu Miasta Katowice, Stowarzyszeniem Instytut Regionalny w Katowicach i Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach. 

Turniej  adresowany  jest  do  młodzieży  szkół  ponadpodstawowych  z  terenu  Katowic.

Celem tegorocznej edycji Turnieju jest budowanie obywatelskiego społeczeństwa,  świadomego przestrzeni, w której żyje, i biorącego za nią odpowiedzialność. 

Tematyka debat obejmuje zagadnienia dot. bezpieczeństwa w mieście na przykładzie  Katowic w aspektach,  m.in. użycia nowych technologii, bezpiecznej architektury, bezpieczeństwa w dzielnicach, zaangażowaniu obywateli w dbanie o bezpieczeństwo i troskę o drugiego człowieka.

Dodatkowo dla uczestników debat Instytut Regionalny w Katowicach zapewnia szkolenie z zakresu debatowania w formule oxfordzkiej oraz wystąpień publicznych, natomiast dla finalistów turnieju  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oferuje szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Do pobrania:

 • notatka informacyjna Katowicki Turniej Debat Oksfordzkich
 • Regulamin Katowickiego Turnieju Debat Oksfordzkich
 • Zasady debat

 

II Festiwal Przedstawień Profilaktycznych

Temat Przewodni „Zaloguj się do życia w realu”

Opis wydarzenia
Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz  Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych.

Festiwal odbędzie się w dniu 27 marca 2018r. w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 26.

Na festiwal można zgłaszać spektakle o tematyce związanej z bezpieczeństwem
i profilaktyką.

Grupy teatralne biorące udział w Festiwalu, zostaną zaproszone na Festiwal wraz z reprezentacją swojej szkoły. Prezentowane spektakle zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Najlepszy spektakl zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018.

Do pobrania:

 • notatka informacyjna Festiwal Przedstawień Profilaktycznych „Zaloguj się do życia”
 • Regulamin Festiwalu Przedstawień Profilaktycznych „Zaloguj się do życia”

 

III Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

Temat przewodni: „Bezpieczni w Katowicach”

Opis wydarzenia

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają uczniów katowickich szkół podstawowych – klas 7, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.

Przegląd odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018r. (czwartek) w siedzibie Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINiBA) przy ulicy Bankowej 11a w Katowicach.

Do Przeglądu można zgłaszać spoty o tematyce związanej z bezpieczeństwem i profilaktyką.

Przeglądowi będzie towarzyszył Konkurs (szczegóły w regulaminie poniżej), w którym wyłonione zostaną najlepsze filmy.

Uczestnicy, którzy zgłoszą spoty do Konkursu, zostaną zaproszeni na Przegląd wraz z reprezentacją swojej szkoły.


Podczas Przeglądu wybrane spoty zostaną omówione przez ich autorów w formie dyskusji rówieśniczej. Uczestnicy przeglądu wezmą ponadto udział w prezentacji gmachu oraz zasobów i funkcjonalności Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Najlepszy spot zostanie zaprezentowany i nagrodzony podczas IV Katowickiego Święta Profilaktyki Katowice 2018.

Do pobrania:

Plakat Logo

 

Miejski Program Profilaktyczny „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ"

Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjno-profilaktycznych pt. „Akceptacja siebie – wartość, która ma wpływ na radzenie sobie w sytuacjach trudnych”

Opis wydarzenia:
Konkurs organizowany jest w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktycznego pt. „BEZPIECZNA MŁODZIEŻ".


Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu scenariusza zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży, w których sami autorzy chcieliby uczestniczyć.
Tematyka scenariusza zajęć może obejmować zagadnienia związane z budowaniem i wzmacnianiem poczucia własnej wartości, akceptacji siebie w kontekście radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, obniżonym nastrojem, uzależnieniami itp.

Celami konkursu jest kreowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i podkreślenie znaczenia akceptacji siebie.

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych katowickich szkół. 

Do pobrania:

Na stronie miasta www.katowice.eu w zakładce Edukacja, "Dla ucznia i rodzica" sukcesywnie umieszczane są informacje na temat kolejnych konkursów wraz z regulaminami i bliższymi informacjami.
Link: http://katowice.eu/edukacja/edukacja/dla-ucznia-i-rodzica/konkursy-miejskie

 

 

 

Bezpieczna szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Pismo MEN

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów”
został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców.

Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

 • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły
  –  dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom, nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
 • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
 • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.

 Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Dyplom dla Śl.TZN

Zgodnie ze SZKOLNYM PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM w Śl.TZN prowadzone są w różnej formie zajęcia profilaktyczne, integracyjne i zapewniające bezpieczeństwo naszym uczniom. 

Program „KOREKTA” 

Program „KOREKTA” 

23.11.2017 r. w ramach programu „KOREKTA”, którego celem jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, odbyły się warsztaty dla uczniów klas: 4a, 4b i 4c.

Szkolni koordynatorzy: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

 

Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA” 

WZW typu A 

WZW typu A WZW typu A

„Handel ludźmi” – warsztaty profilaktyczne

W dniach 17.10.2017 r. i 23.10.2017 r. odbyły się w szkole warsztaty profilaktyczne dotyczące współczesnego handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Czytaj więcej...

 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”

Dnia 19 października 2017 r. odbyły się w naszej szkole pogadanki dla uczniów klas pierwszych na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Czytaj więcej...

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie „TU NIE CHODZI O JEDZENIE”.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia i realizowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Organizatorem projektu jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania działające w ramach Fundacji Europejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego.

Logo Logo

Logo Logo

Celem projektu jest przełamanie stereotypów i uświadomienie otoczeniu, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. Udział w projekcie stanowi ważny element wsparcia uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego, co wpisuje się w ideę szkolnego programu profilaktycznego.

Projekt będzie realizowany w listopadzie bieżącego roku. Obejmie:

 • warsztaty dla uczniów ośmiu klas trzecich i dwóch klas drugich (warsztat trwa 2 godziny lekcyjne),
 • szkolenie dla nauczycieli nt. „Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” – szkolenie trwa 2 godziny lekcyjne,
 • pakiet edukacyjny dla szkoły – m. in. konspekty zajęć profilaktycznych dla uczniów na temat zaburzeń odżywiania oraz umiejętności miękkich, materiały promocyjne – plakaty, ulotki dla uczniów, dla grona pedagogicznego, dla rodziców, filmy edukacyjne z udziałem specjalistów: psycholog, psychoterapeuta, dietetyk, psychiatra, coach oraz animacje edukacyjne.

Szkolni koordynatorzy: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

O realizacji projektu – czytaj więcej

 

„KUŹNIA RÓŻNORODNOŚCI”

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe uczestniczą w projekcie dla młodzieży z Katowic, którego tematem jest tolerancja i antydyskryminacja.

Projekt „Kuźnia różnorodności” to wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Katowice.

Logo Logo

Szkolny koordynator: Pani Anna Lorenc

Kuźnia RóżnorodnościKuźnia Różnorodności

Pierwsze spotkanie - 24.10.2017. czytaj więcej...

Drugie spotkanie – 23.11.2017. Czytaj więcej...

Debata - podsumowanie 11.12.2017. Czytaj więcej...

 

NASTOLATKI w INTERNECIE – RAPORT NASK

Nastolatki w Internecie - raport NASK

Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0. Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.

Zawarto w nim informacje dotyczące zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole
i w domu.

Zebrane w raporcie dane oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje mogą być przydatne dla szkół w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz usprawnienia stosowanych metod nauczania.

Autorzy raportu zawarli w nim także konkretne rekomendacje dotyczące kształcenia nauczycieli, rodziców i uczniów oraz organizacji szkoły.

Polecamy lekturę Raportu NASK

 

 

stopka