Profilaktyka i bezpieczeństwo

Bezpieczna szkoła

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Pismo MEN

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego
i cyfrowego uczniów”
został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców.

Stanowi kompendium wiedzy oraz zbiór rekomendacji dotyczących działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole lub placówce wraz ze wskazaniem obowiązujących przepisów i odpowiedzialności:

  • został utworzony w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb szkoły
    –  dyrektor otrzymuje pakiet propozycji do działań (zadanie do wykonania) oraz zestaw procedur na wypadek sytuacji kryzysowej,
  • jest napisany językiem prostym, nietechnicznym, odwołującym się do znanej dyrektorom, nauczycielom i innym pracownikom terminologii,
  • opisuje działania profilaktyczne i procedury w odniesieniu do bezpieczeństwa fizycznego (wewnętrznego i zewnętrznego) oraz bezpieczeństwa cyfrowego,
  • zawiera zbiór dobrych praktyk, odwołania do szczegółowych rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów, multimediów edukacyjnych.

 Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Dyplom dla Śl.TZN

Zgodnie ze SZKOLNYM PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM w Śl.TZN prowadzone są w różnej formie zajęcia profilaktyczne, integracyjne i zapewniające bezpieczeństwo naszym uczniom. 

Program „KOREKTA” 

Program „KOREKTA” 

23.11.2017 r. w ramach programu „KOREKTA”, którego celem jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, odbyły się warsztaty dla uczniów klas: 4a, 4b i 4c.

Szkolni koordynatorzy: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

 

Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA”  Program „KOREKTA” 

WZW typu A 

WZW typu A WZW typu A

„Handel ludźmi” – warsztaty profilaktyczne

W dniach 17.10.2017 r. i 23.10.2017 r. odbyły się w szkole warsztaty profilaktyczne dotyczące współczesnego handlu ludźmi i pracy przymusowej.

Czytaj więcej...

 

„Odpowiedzialność prawna nieletnich”

Dnia 19 października 2017 r. odbyły się w naszej szkole pogadanki dla uczniów klas pierwszych na temat „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

Czytaj więcej...

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie „TU NIE CHODZI O JEDZENIE”.

Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia i realizowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. Organizatorem projektu jest Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania działające w ramach Fundacji Europejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych im. prof. Kazimierza Twardowskiego.

Logo Logo

Logo Logo

Celem projektu jest przełamanie stereotypów i uświadomienie otoczeniu, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. Udział w projekcie stanowi ważny element wsparcia uczniów w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego oraz społecznego, co wpisuje się w ideę szkolnego programu profilaktycznego.

Projekt będzie realizowany w listopadzie bieżącego roku. Obejmie:

  • warsztaty dla uczniów ośmiu klas trzecich i dwóch klas drugich (warsztat trwa 2 godziny lekcyjne),
  • szkolenie dla nauczycieli nt. „Rozpoznawanie i wczesna interwencja w zaburzeniach odżywiania” – szkolenie trwa 2 godziny lekcyjne,
  • pakiet edukacyjny dla szkoły – m. in. konspekty zajęć profilaktycznych dla uczniów na temat zaburzeń odżywiania oraz umiejętności miękkich, materiały promocyjne – plakaty, ulotki dla uczniów, dla grona pedagogicznego, dla rodziców, filmy edukacyjne z udziałem specjalistów: psycholog, psychoterapeuta, dietetyk, psychiatra, coach oraz animacje edukacyjne.

Szkolni koordynatorzy: Panie psycholog Danuta Snarska i Tatiana Zych

O realizacji projektu – czytaj więcej

 

„KUŹNIA RÓŻNORODNOŚCI”

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe uczestniczą w projekcie dla młodzieży z Katowic, którego tematem jest tolerancja i antydyskryminacja.

Projekt „Kuźnia różnorodności” to wspólna inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenia Tęczówka, Muzułmańskiej Fundacji Pomocy, Fundacji Futprints i Stowarzyszenia Aktywne Życie.

Projekt współfinansowany z budżetu miasta Katowice.

Logo Logo

Szkolny koordynator: Pani Anna Lorenc

Kuźnia RóżnorodnościKuźnia Różnorodności

Pierwsze spotkanie - 24.10.2017. czytaj więcej...

Drugie spotkanie – 23.11.2017. Czytaj więcej...

Debata - podsumowanie 11.12.2017. Czytaj więcej...

 

NASTOLATKI w INTERNECIE – RAPORT NASK

Nastolatki w Internecie - raport NASK

Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0. Raport ten zawiera wyniki badań, które dotyczą różnych aspektów aktywności uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Internecie.

Zawarto w nim informacje dotyczące zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole
i w domu.

Zebrane w raporcie dane oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje mogą być przydatne dla szkół w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz usprawnienia stosowanych metod nauczania.

Autorzy raportu zawarli w nim także konkretne rekomendacje dotyczące kształcenia nauczycieli, rodziców i uczniów oraz organizacji szkoły.

Polecamy lekturę Raportu NASK

 

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy