Rekrutacja uzupełniająca 2017/2018

 

 

  1. Poinformowanie kuratora o liczbie wolnych miejsc
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie
  3. Weryfikacja wniosku przez komisję rekrutacyjną
  4. Podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  5. Wydanie skierowania na badania lekarskie
  6. Potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia
  7. Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  8. Poinformowanie kuratora o liczbie wolnych miejsc

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy