Lekarz medycyny pracy

Medycyna Pracy

 

W terminie do 25 lipca 2023 r. należy złożyć, wydane przez lekarza medycyny pracy, zaświadczenie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydata. 

Złożenie zaświadczenia w ww. terminie jest konieczne, aby kandydat został przyjęty do szkoły. 

Skierowanie na badania oraz dane kontaktowe przychodni wydawane są w sekretariacie uczniowskim po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

WAŻNE! Szanowni rodzice i kandydaci, prosimy o odpowiedzialne planowanie wyjazdów wakacyjnych z uwzględnieniem terminów rekrutacji ustalonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Proszę pamiętać, że brak złożonych dokumentów
w wymaganym terminie skutkuje odrzuceniem kandydata i brakiem możliwości przyjęcia do szkoły w rekrutacji zasadniczej.

 
stopka