Spotkania z rodzicami

 

Zebrania rodziców odbędą się o godz. 17.00 w następujących terminach:

  • dla klas I – 7 września br. (poniedziałek)
  • dla klas II po gimnazjum – 8 września br. (wtorek)
  • dla klas II po szkole podstawowej – 9 września br. (środa)
  • dla klas III – 10 września br. (czwartek)
  • dla klas IV – 11 września br. (piątek)

 

Serdecznie zapraszamy!

Omawiane będą ważne sprawy dydaktyczno-wychowawcze dotyczące organizacji roku szkolnego 2020/2021

 

Rodzice uczniów klas II po gimnazjum i klas III proszeni są o godz. 16.30 na spotkanie informacyjne w sprawie praktyk zawodowych do auli szkolnej.

SZANOWNI PAŃSTWO!
Z uwagi na wzajemne bezpieczeństwo prosimy, aby ucznia reprezentował na zebraniu jeden rodzic oraz o przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad sanitarnych, a także złożenie najpóźniej w dniu zebrania na ręce wychowawcy klasy oświadczenia.

Wzór oświadczenia w załączeniu

Wykaz sal

stopka