Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy według ceremoniału szkolnego na uroczystej akademii przygotowanej przez
Panie Barbarę Kuśkę i Ewę Szynalską.

Młodzież, Grono Pedagogiczne, Rodziców i Pracowników Szkoły powitała Dyrektor Śl.TZN, Pani Aneta Łosiewicz. Przekazała zebranym życzenia pomyślnego i owocnego roku szkolnego, sukcesów dydaktyczno-wychowawczych, satysfakcjonujących wyników, spełniania marzeń i pasji. Serdeczne pozdrowienia skierowali do nas również Rzecznik Praw Dziecka i Pan Prezydent Katowic, których listy Pani Dyrektor odczytała.

„Szkoła to żywy organizm” - naukę podjęli uczniowie 8 klas pierwszych, kilkoro nauczycieli zakończyło pracę, zatrudnieni zostali nowi nauczyciele. Nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych: Pani Anna Komoniewska ustąpiła z funkcji wicedyrektora ds organizacyjnych, stanowisko objęła Pani Anna Burdach; wicedyrektorem ds pedagogicznych została Pani Danuta Kleinert. Jedni – otrzymali serdeczne podziękowania, drudzy – zostali powitani gorącymi brawami.

W tym szczególnym dniu – 1 września – uczciliśmy chwilą ciszy poległych przez 77 laty Obrońców Ojczyzny.

Podczas uroczystości dla klas młodszych przedstawiciele uczniów przyjętych do społeczności Śląskich złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie Wychowawcy klas pierwszych zaprosili swoich podopiecznych do sal lekcyjnych. Pozostali uczniowie po akademii również udali się na spotkania w znajomym gronie.

Z pozytywną energią i nowym zapasem sił zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny!

 

List Rzecznika Praw Dziecka         List Prezydenta Miasta Katowice
List Rzecznika Praw Dziecka                List Prezydenta Miasta Katowice

 Rozpoczęcie roku szkolnegoRozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolengoRozpoczęcie roku szkolnego

Więcej zdjęć w galerii Wydarzenia 2016/2017

stopka