Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Uniwersytet Gdański wraz z partnerami – Fundacją Lecha Wałęsy i Gminą Czersk, organizuje od roku szkolnego 2017/2018 Olimpiadę Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Harmonogram Olimpiady zakłada przeprowadzenie I etapu (szkolnego) do 28 września 2017 roku. Kolejne etapy olimpiady będą odbywały się w odstępie jednego miesiąca tak, aby laureat został wyłoniony do końca listopada. Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Zakres materiału jest szeroki i z tego względu informujemy przed wakacjami, aby uczniowie mieli czas na przygotowanie się do I etapu.

Napięty harmonogram przebiegu Olimpiady wynika z faktu, iż jedną z przewidywanych nagród dla laureata i jego opiekuna jest wyjazd do Oslo w dniu 10 grudnia 2017 r. na uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla lub inną imprezę jej towarzyszącą. Przewidujemy także, że główną nagrodą tej Olimpiady, oprócz wyjazdu i nagród rzeczowych, będzie indeks Wydziału Historycznego lub Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Regulamin Olimpiady Noblowskiej

Wykaz lektur

Wszystkie szczegóły i dokumenty związane z Olimpiadą znajdują się na stronie: www.olimpiada-noblowska.pl

Zaproszenie na Seminarium Kół Naukowych w GWSH

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zaprasza nauczycieli i uczniów działających w szkolnych kołach zainteresowań na III Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych  „Człowiek wobec problemów współczesnego świata”.

Termin zgłoszenia: 10.10.2017r.

Kontakt: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 514 990 418; 607 692 268

www.gwsh.pl

Konkurs Dziennikarsko-Fotograficzny

Bytomska Fundacja Klub KONTRA informuje, że rozpoczęto nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu Dziennikarsko-Fotograficznego „Jestem w Gazecie!"

Zgłoszenia do 16 października 2017r. – prace dziennikarskie oraz fotograficzne na dowolny temat, a proponowane zagadnienia to: ekologia, patriotyzm, człowiek, codzienność, zdrowie, z możliwością zdobycia dodatkowego wyróżnienia za pracę poruszającą temat polityki antysmogowej. 

Plakat

Można wykorzystać czas wakacyjny na rozwijanie swoich zainteresowań. 

Regulamin

Zespół Fundacji Klub KONTRA
tel. 506 40 29 29 | KRS: 0000402990

Siedziba: pl. Sikorskiego 1, 41-902 Bytom
(budynek IV LO im. B. Chrobrego)

www.klubkontra.pl
Idziemy w dobrym kierunku!

„SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE”

Państwowy Instytut Geologiczny zaprasza do udziału w Konkursie geologiczno-fotograficznym
SUROWCE MINERALNE W OBIEKTYWIE” dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów.

Surowce mineralne w obiektywie

Konkurs w sam raz dla pasjonatów wędrówek wakacyjnych i fotografowania, chociaż trwa do marca 2018 roku.

W ramach konkursu należy wykonać zdjęcie o tematyce surowców mineralnych i przesłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zdjęcia zamieszczane są na stronie konkursu www.surowcewobiektywie.pl i oceniane przez internautów.

Co miesiąc wygrywa jedno zdjęcie!

Na laureatów czekają nagrody – okazy minerałów oraz książki o tematyce geologicznej.

Na zgłoszenia czekamy do 15-go każdego miesiąca.

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/1086-wydarzenia-psg/9890-konkurs-surowce-mineralne-w-obiektywie.html

 

Warsztaty edukacja medialna i cyfrowa

Collegium Civitas

Fundacja Nowoczesna Polska oraz Collegium Civitas zapraszają uczniów i uczennice szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w bezpłatnych dwudniowych warsztatach z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej. Celem warsztatów jest rozwój kompetencji młodzieży w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz działania innowacyjnego. Udział w nich pozwoli również chętnym uczniom i uczennicom przygotować się do udziału w Olimpiadzie Cyfrowej, prowadzonej przez fundację Nowoczesna Polska. 

Warsztaty odbędą się na przełomie września i października 2017 roku. Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie przez wykładowców uczelni. Pierwszy dzień poświęcony będzie poszczególnym obszarom kompetencji medialnych i cyfrowych, wyodrębnionych w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych: korzystaniu z informacji, relacjom w środowisku medialnym, językowi mediów, bezpieczeństwu w sieci, prawu autorskiemu i medialnemu, ekonomicznym aspektom działania mediów oraz kompetencjom cyfrowym. Drugiego dnia tematyka warsztatów skupi się wokół tematu przewodniego II edycji Olimpiady Cyfrowej: kreatywnemu korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. 

W warsztatach mogą wziąć udział uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych w wieku 15-19 lat, którzy wypełnią formularz zgłoszeniowy oraz prześlą komplet dokumentów. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia 2017 r.

Przed przesłaniem zgłoszenia zachęcamy do rozwiązania testu wiedzy. Po jego wypełnieniu uczniowie i uczennice otrzymają zindywidualizowane komentarze do udzielonych odpowiedzi, dzięki którym dowiedzą się, na jakie zagadnienia powinni zwrócić szczególną uwagę podczas dalszej nauki. Test ma charakter edukacyjny, a jego wynik nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji. 

Szczegółowe informacje o projekcie, test oraz formularz i pozostałe dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: http://edukacjamedialna.edu.pl/info/warsztaty/

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 621-30-17.

Projekt „Collegium Młodych – media i technologie” realizowany w ramach III Osi priorytetowej:
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr umowy POWR.03.01.00-00-C078/16-00.
Lider Projektu: Collegium Civitas, Partner Projektu: Fundacja Nowoczesna Polska.

Collegium Civitas

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy