PROJEKT SOS_2 SZKOLENIA OTWARTYCH SZANS

Logo

Celem projektu jest zwiększenie w okresie od 04.03.2019r. do 30.10.2020r. zdolności do zatrudnienia wśród 48 uczennic i uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach poprzez realizację staży u pracodawców, kursów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych i podnoszących kwalifikacji, a także zwiększenie atrakcyjności i efektywności nauczania w Śl.TZN poprzez realizację doskonalenia zawodowego dla 6 nauczycieli języków obcych zawodowych i 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz adaptację pomieszczenia do potrzeb pracowni nauki języka obcego zawodowego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną realizacja projektu została przedłużona do 30.11.2020r.

 

Informacje

stopka