Projekt „Śląskie. Zawodowcy”

Logo

Zachęcamy do wzięcia udziału w nowym projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • Staże zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
  • Kursy/szkolenia specjalistyczne
  • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

Wszelkie informacje nt. projektu dostępne w Regulaminie oraz u koordynatorów projektu: Pani Lindy Grabowskiej i Pana Daniela Sowy (sala WS18).

Strona internetowa projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl/content/o-projekcie

Logo

Termin składania formularzy:

30.01.2020 (czwartek)

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony formularz w części I i III w wersji papierowej
  • Opinia wychowawcy
  • Wypełniony formularz w części I w wersji elektronicznej doc/docx

W formularzu uczeń wypełnia część I na komputerze, następnie wydrukowaną oddaje wychowawcy w celu wypełnienia ręcznie części III.

Pliki do pobrania:

stopka