Projekt "Pamięć81"

Logo

GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

 

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe – Technikum nr 17 w Katowicach uczestniczą w projekcie. Szkolnym koordynatorem jest Pan Grzegorz Drabik.

Więcej na temat projektu: O projekcie – Pamiec81

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU 

 

Podsumowanie projektu – gala wręczenia nagród

W dniu 11 marca 2022 r. o godzinie 12:00 w Hali Sportowej ZSTiO nr 2 w Katowicach odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Nasz uczeń Artur Heidenreich został laureatem konkursu filmowego realizowanego w ramach tego projektu i wraz z opiekunem Panem Grzegorzem Drabikiem odebrał nagrodę oraz podziękowanie za swoją pracę z rąk Śląskiego Kuratora Oświaty, Pani Urszuli Bauer.

Foto Foto Foto

 

40. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek” 

16 grudnia 2021 r. przypadła 40. rocznica pacyfikacji kopalni „Wujek”. Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się o godz.13.00 mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach, której przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup warszawski. Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod Krzyż - Pomnik Górników przy kopalni „Wujek”, gdzie odczytano Apel Pamięci.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek i Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Naszą szkołę reprezentowała delegacja z pocztem sztandarowym.

Foto Foto Foto Foto Foto

I miejsce 

Nasz uczeń Artur Heidenreich zajął I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Filmowym zrealizowanym w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”, skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Film opowiada o stanie wojennym w Piekarach Śląskich, które to tragiczne wydarzenia wspomina pan Józef Bajer, działacz NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Kamiennego „Julian” w Piekarach Śląskich.

Linki do podsumowania i listy nagrodzonych:
Laureaci konkursów zorganizowanych w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” – Pamiec81 

(20+) Podsumowanie projektu Pamięć 81 | Facebook 

ŚCWiS » Wyniki konkursów Pamięć 81 (scwis.pl)

Foto Foto

Wystawa „KOPALNIA STRAJKUJE... STRAJK I PACYFIKACJA KOPALNI WUJEK 13 – 16 grudnia 1981 r.”

Uczniowie naszej szkoły rozpoczęli również pracę nad analizą tekstów źródłowych i materiałów przygotowanych przez IPN oraz ŚCWiS w Katowicach. Dzięki temu lepiej mogą poznać mechanizmy systemu totalitarnego Polski Ludowej.

W dniu 18.11.2021. do naszej szkoły Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych przybyła wystawa „KOPALNIA STRAJKUJE... STRAJK I PACYFIKACJA KOPALNI WUJEK 13 – 16 grudnia 1981 r.”

Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli wystawę. Pamięć o tamtych wydarzeniach, ich przyczynach, przebiegu i tragicznych skutkach powinna być zawsze obecna w świadomości społecznej, dlatego też niezmiernie ważny jest udział uczniów i nauczycieli naszej szkoły w tym projekcie.

Foto Foto Foto Foto Foto

 

Film na temat stanu wojennego

Uczniowie naszej szkoły zrealizowali film na temat stanu wojennego na terenie Piekar Śląskich. Film powstał dzięki zaangażowaniu grupy uczniów pod przewodnictwem Artura Heidenreicha oraz nauczyciela historii Grzegorza Drabika.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=xuRFGzwzr6w

 

Udział nauczycieli Śl.TZN w wykładach

Udziału nauczycieli Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w wykładach organizowanych w ramach spotkań Odkrywamy historię „Solidarności”

 • 6 października 2021 r. - Zdarzenia, które obudziły ducha wolności w ramach projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY! 
  Wykładowca dr Dariusz Węgrzyn – uczestniczył 1 nauczyciel
 • 11 października 2021 r. - „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Podbeskidzia”.
  Wykładowca: Artur Kasprzykowski – 1 nauczyciel
 • 12 października 2021 r. - „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego”.
  Wykładowca: dr Jarosław Neja – 3 nauczycieli
 • Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „Solidarność”
  Wykładowca dr Andrzej Sznajder – 2 nauczycieli

 

Sprawozdanie z projekcji filmu „Nie zabierajcie mamy” 

W Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w ostatnim tygodniu w klasach technicznych został wyświetlony film dokumentalny „Nie zabierajcie Mamy”, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Stanowi on doskonały materiał edukacyjny dotyczący funkcjonowania systemu totalitarnego. Bazując na relacjach ofiar, poddajemy analizie metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. Film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Projekcja filmu została poprzedzona wprowadzającym komentarzem nauczyciela.

„Nie zabierajcie Mamy” – trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4Fc5MWqv3LA

Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Szkolne miejsce Pamięci

Szkolnych kącik patriotyczno – historyczny poświęcony 40. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego oraz pacyfikacji kopalni "Wujek" - miejsce, które wzbudza duże zainteresowanie uczniów.

Foto

stopka