Projekt Międzynarodowy "Technika i środowisko"

 Gustav Streseman Institut Instytut Regionalny Katowice

 

 

Koordynatorzy programu w Śl.TZN:  Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel Sowa

Organizatorzy projektu to: Instytut Regionalny w Katowicach, Cefir w Dunkierce oraz Gustav Stresemann Institut w Bonn.

W dniach 22-27.11.2015. 10 uczniów z klas 2i, 3bf, 3n i 3m uczestniczyło w warsztatach międzynarodowych  „Technika i środowisko”
w Dortmundzie.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość rozwijania kompetencji interpersonalnych i społecznych w grupie międzynarodowej. Mogli przełamać uprzedzenia i stereotypy poprzez wymianę poglądów i doświadczeń na temat życia kulturowego i zawodowego.

Podczas zwiedzania Centrum Kształcenia Zawodowego DSW 21 mieli możliwość porównać  warunki praktycznej nauki zawodu
w Polsce i w Niemczech.

Program wyjazdu był bardzo bogaty. Grupa zwiedziła stadion Borussii Dortmund, Jarmark Bożonarodzeniowy, zajezdnię tramwajową DSW 21 w Dortmundzie, Kopalnię Zollverein w Essen oraz wystawę robotów w DASA. 

Druga część projektu odbyła się 13-18.03.2016. w Lille we Francji.

Temat przewodni to „Energia i planowanie miejskie. W jaki sposób zmienia się miasto i jego obszary poprzemysłowe”. 

W ramach drugiej części polsko-niemiecko-francuskiego projektu dla szkól technicznych grupa 10 uczniów Śl.TZN uczestniczyła
w warsztatach międzynarodowych we Francji. Program obejmował zajęcia w grupach integracyjnych i zwiedzanie szkoły partnerskiej Lycee Professionnel Joliot Curie w Oignies, Five Cail, gdzie prowadzone są prace rewitalizacyjne na terenie poprzemysłowym,
kopalni Loos-en-Gohelle, wpisanej na listę UNESCO, oraz grę miejską po Lille. 

Trzecia część projektu odbędzie się w Polsce w listopadzie 2016 roku. 

Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko
Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko
Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko
Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko Technika i środowisko 

W dniach 20 – 25 listopada 2016 roku odbyła się trzecia część polsko-niemiecko-francuskiego projektu „Technika i środowisko”, który rozpoczął się w roku szkolnym 2015/2016. Organizatorami byli Cefir w Dunkierce, Gustav Stresemann Institut w Bonn oraz Instytut Regionalny w Katowicach.  

W szkole projekt koordynowali Pani Magdalena Szwedor i Pan Daniel Sowa.

Uczniowie Śl.TZN: Artur Kuntusz, Jakub Pietrzyk, Oliver Wróbel, Igor Prusek (klasa 3i), Dominik Jabłoński (klasa 3n), Agnieszka Jurczak, Jadwiga Szostok, Dominik Kocot (klasa 4b), Karolina Cesarz (klasa 4n) i Mikołaj Lewandowski (klasa 4m) ponownie spotkali się na 5-dniowych warsztatach z dziesięcioosobowymi grupami uczniów francuskich i niemieckich.

Na początku pobytu goście z Oignies i z Dortmundu mogli poczuć atmosferę „ Dni Otwartych w Śl.TZN”. Po powitaniu przez Panią Dyrektor Anetę Łosiewicz uczestnicy poznali historię i tradycję naszej szkoły. Obejrzeli teledysk, nakręcony z okazji Jubileuszu 85-lecia, oraz prezentację multimedialną autorstwa Mirosława Witkowskiego z klasy 4d. Uczniowie klasy 3g, Szymon Zając i Jakub Wojciechowski, stali się przewodnikami po szkole – tour de Śl.TZN obejmował  aulę, salę gimnastyczną i fit, bibliotekę, laboratorium oraz warsztaty praktycznej nauki zawodu. Młodzież „Śląskich” przygotowała wiele atrakcji. Klasa 3c w pracowni chemicznej zachwyciła eksperymentami płonących rąk, foto błyskiem i strzelającym misiem Haribo. Uczniowie klasy 4g  perfekcyjnie przygotowali pracownię pneumatyczną, a w niej sterowniki PLC, proste układy pneumatyczne, flippera i gry zręcznościowe. Karolina Cesarz i Dominik Jabłoński – „energetycy” – pokazali turbiny wodne
i wiatrowe oraz zasady działania kotła na przykładzie własnoręcznie wykonanej makiety. Uczestnicy projektu mogli również wypróbować swoich sił, tworząc w zespołach, z pomocą ucznia Grzegorza Kordy z 4i oraz pod okiem Pana Akadiusza Dryszla, róże z metalu.
Goście i gospodarze na zakończenie „Dnia w Szkole” otrzymali pamiątkowy brelok – tarczę Śl.TZN, wydrukowaną na drukarce 3D.

Telewizja Silesia, poprzemysłowy obszar Silesia City Center i Strefa Kultury były również obowiązkowymi punktami programu, które ukazały różnorodność rozwoju i rewitalizacji terenów poprzemysłowych Katowic. Kalendarz imprez pozwolił także na świąteczne zakupy, gdyż na Katowickim Rynku rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy.

Uczestnicy mieszkali w Hostelu Kopalni „Guido” w Zabrzu, gdzie obywały się warsztaty integracyjne. Mieli także okazję do zwiedzenia zabytkowego obiektu górnictwa węgla kamiennego – „Guido” to muzeum unikatowe na skalę europejską, a nawet światową. Wielką atrakcją był zjazd na poziom 320 m, do wyrobiska utrzymanego w stanie zbliżonym do pierwotnego.

Jak przystało na przyszłych techników i inżynierów, odwiedzili Fabrykę Opla w Gliwicach, w której poznali etapy produkcji Opla Astry – „car of the year 2016”.

W programie nie zabrakło „Wieczoru kultur”. W związku ze zbliżającymi się andrzejkami polscy uczniowie przedstawili zwyczaje i obyczaje obchodzone 30 listopada. Przeprowadzili także krótki test wielokrotnego wyboru o Polsce, szkole i regionie. Wieczór pożegnalny potwierdził pełną integrację – międzynarodowe grupy zadbały o muzykę, smaczny posiłek i udaną zabawę.

Projekt „Technika i środowisko” zakończył się sukcesem. Uczestnicy poznali regiony Niemiec, Francji i Polski, odmienne ze względu na położenie geograficzne, ale jakże podobne przez swoją historię: kiedyś potęgi przemysłowe, dziś – tereny rewitalizowane, ukierunkowane przede wszystkim na turystykę i sferę usługową. Projekt stał się świetną okazją do komunikacji w języku angielskim oraz wymiany doświadczeń w ramach warsztatów i podczas wspólnie, aktywnie spędzanego czasu wolnego. Oficjalny program projektu zakończył się, jednak pozostały międzynarodowe kontakty i przyjaźnie, które z pewnością rozwiną się dzięki możliwościom współczesnej techniki.

Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko 
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko
Technika i Środowisko Technika i Środowisko Technika i Środowisko

stopka