Projekt COMENIUS „WODA W EUROPIE”

 Rewizyta: 09 – 16 IV 2005 grupy włoskiej oraz włączenie się do projektu szkoły Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium z miejscowości Graz na terenie Styrii w Austrii, a z naszej szkoły – Pani Małgorzaty Janiszewskiej i grupy uczennic z klasy 2c. Grupa włosko-austriacka została oprowadzona po Śl.TZN, wzięła udział w lekcji otwartej języka angielskiego i konkursach „Quizz ekologiczno-chemiczny” oraz „English quizz”, uczestniczyła w całodniowych wycieczkach do Krakowa, Wadowic i do Muzeum Martyrologii w Oświęcimiu. Pobyt podsumowano prezentacjami prac każdej ze stron; zaproszeni zostali także uczniowie z gimnazjum w Tychach.

Imprezy związane z programem w roku szkolnym 2005/2006 – Śl.TZN. Kalendarz imprez dotyczący motywu przewodniego projektu obejmował: cykl konkursów „Woda w Europie – woda w literaturze, malarstwie i muzyce” oraz „Ziemia – Ogień – Woda – Powietrze – Piękno”, udział  w zajęciach warsztatowych z zakresu plastyki, wyjścia do galerii sztuki, wycieczkę do Krakowa.         Z okazji   Jubileuszu 75-lecia Śl.TZN Szkolny Projekt Comeniusa zorganizował „Giełdę Talentów” – wystawę prac konkursowych i pokaz umiejętności technicznych uczniów. Zespół nauczycieli zaangażowanych w realizację programu powiększył się – dołączyli Pani Anna Światłoń, Pani Anna Nowakowska i Pan Łukasz Pownug.

Wyjazd do Hiszpanii: 22 – 28 IV 2006 – Cabra (Cordoba) – spotkanie przedstawicieli szkół z Włoch, Austrii i Śl.TZN u gospodarzy  (Instituto de Educacion Secundaria  „Aguilar y Eslava”) w Hiszpanii, które obejmowało wymianę doświadczeń dotyczących realizacji projektu, spotkanie z władzami miasta i zwiedzanie m.in. Granady. Program COMENIUS Woda w Europie                 

Wizyta delegacji z Włoch i Hiszpanii w Polsce: 15 – 22 X 2006. Kolejny raz Śl.TZN sprawdziły się w roli gospodarzy. Opiekunami grup z ramienia szkoły byli nauczyciele: Pani Sabina Cichoń, Pani Anna Nowakowska, Pani Ewa Szynalska, Pani Agnieszka Świerdza i Pan Łukasz Pownug. Miały miejsce zajęcia integracyjne uczniów zaangażowanych w projekt. Goście zwiedzili Katowice, Wieliczkę, Kraków. W dniach 18 X – 20 X odbył się wspólny wyjazd do Zakopanego.

W ciągu roku szkolnego trwały różne działania dotyczące projektu, m.in. prezentacje SPC dla klas Śl.TZN, „Giełda Talentów” w ramach „Festiwalu Kultury Europejskiej” w szkolnej auli, zajęcia robocze uczniów związanych z projektem.

Wizyta w Cava de’ Tirreni: 16 – 22 IV 2007. Było to ostatnie spotkanie partnerskich szkół: młodzieży, koordynatorów i opiekunów z Hiszpanii, Polski (Śl.TZN – Pan Jan Sporek, Pani Sabina Cichoń, Pani Anna Nowakowska) i Włoch – gospodarze. Największą atrakcją było zwiedzanie Neapolu. Istotnym elementem pobytu było podsumowanie projektu, który przyczynił się do zgłębienia ważnego problemu ochrony wody w Europie. Wymiana międzynarodowa pozwoliła również na poznanie dziedzictwa kulturowego kilku krajów, w których odpowiedzialnie traktuje się słowa: „Woda to życie”.              

stopka