Program ERASMUS+ Drezno 2016

Erasmus +

W dniach od 14 lutego do 4 marca 2016 odbywało się w Dreźnie szkolenie AutoCAD & Inventor.

Była to II edycja projektu „Zaawansowane Umiejętności Projektowania AutoCAD 2” finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Koordynatorzy projektu z ramienia Śl.TZN – pan Jarosław Kiszka i pan Marcin Zarzycki.

Do udziału w szkoleniu zakwalifikowało się 20 uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych z klas kształcących w zawodach: technik elektryk, elektronik, informatyk, mechanik, mechatronik, teleinformatyk i energetyk. Opiekunami grupy byli: pani Linda Grabowska i pan Marcin Zarzycki.

Przez pierwsze dwa tygodnie szkolenie obejmowało kurs AutoCAD 2D i 3D – począwszy od prostych rysunków, planów pomieszczeń aż po zaawansowane modele 3D. W ostatnim tygodniu uczestnicy zapoznali się z funkcjami i możliwościami programu Inventor oraz rozpoczęli pracę nad końcowymi projektami. Projekty te były realizowane w czteroosobowych zespołach. W taki sposób powstały modele: organu urabiającego kombajnu ścianowego, wentylatora komputerowego, prądnicy, łyżki koparki i pompy. Zwieńczeniem szkolenia były prezentacje końcowe grup, w których zawarto informacje na temat wykonanego modelu oraz programu kulturowego realizowanego w czasie wolnym od zajęć.

Uczniowie otrzymali „EUROPASS – Mobilność” poświadczające udział w projekcie ZUPA 2 oraz certyfikaty „EU-Projects kompetencje profesjonalne i osobiste” wydane przez organizację przyjmującą, niemiecką firmę szkoleniową WBS TRAINING AG.

Podczas pobytu w Dreźnie uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z językiem oraz kulturą Niemiec poprzez zwiedzanie Muzeum Historii Militarnej, Muzeum Techniki, fabryki Volkswagena. Zorganizowano także zwiedzanie Pillnitz Castle, Szwajcarii Saksońskiej oraz Berlina.

Zdobyte w ramach projektu umiejętności oraz wiedza mogą być przydatne w przyszłej karierze zawodowej.

ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno

ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno
ERASMUS+ Drezno ERASMUS+ Drezno

stopka