SOS_3 zadania w projekcie

Logo

 1. Kurs SEP z egzaminem zewnętrznym dla uczniów, 2 grupy po 20 uczniów – razem 40 uczestników, 30 godzin na grupę; - wyłączenie z kursu uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska.
 1. Kurs projektowania przy użyciu oprogramowania typu AutoCAD i Inventor
  z egzaminem zewnętrznym dla uczniów
  , 3 grupy po 10 uczniów
  – razem 30 uczestników, AutoCAD - 30 godzin na grupę, Inventor – 30 godzin na grupę.
 1. Kurs operator maszyn skrawających (konwencjonalne i CNC) z egzaminem zewnętrznym, 2 grupy po 8 uczniów – razem 16 uczestników, konwencjonalne -
  90 godzin na grupę, CNC – 90 godzin na grupę.
 1. Kurs PLC dla uczniów z egzaminem wewnętrznym - 2 zakresy (PLC podstawa, PLC zaawansowany), 3 grupy po 8 uczniów – razem 24 uczestników, 35 godzin na grupę / 1 zakres.
 1. Staże zawodowe u pracodawców (w ramach Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym) – razem 30 uczestników, 150 godzin na osobę.
 1. Kurs operator wózka widłowego – wózki specjalizowane dla uczniów z egzaminem zewnętrznym – 1 grupa - 12 uczniów – 62 godziny na grupę.
 1. Kurs spawania elektrodą otuloną MMA dla uczniów (2 moduły) – 1 grupa
  – 12 uczniów – 120 godzin na grupę, 60 godzin na grupę/1 moduł; - warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy, (orzeczenie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych).
 1. Kurs przygotowania próbek do analizy dla uczniów – 1 grupa – 8 uczniów –60 godzin na grupę.
 1. Kurs wykorzystanie nowoczesnych metod analizy chromatograficznej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych dla uczniów – 1 grupa – 8 uczniów kierunku technik analityk – 60 godzin na grupę.
 1. Kurs wykorzystanie nowoczesnych metod analizy spektroskopowej w wybranych zagadnieniach analityki z zakresu ochrony środowiska oraz produktów żywnościowych dla uczniów – 1 grupa – 8 uczniów kierunku technik analityk – 60 godzin na grupę.
 1. Kurs języka angielskiego zawodowego na poziomie zaawansowanym
  2 grupy po 14 uczniów – razem 28 uczestników, 30 godzin na grupę.
 1. Kurs dla kandydatów na uczelnie wyższe ICT na poziomie zaawansowanym
  1 grupa – 6 uczniów – 60 godzin na grupę.
 1. Kurs dla kandydatów na uczelnie wyższe matematyka i fizyka na poziomie zaawansowanym – 2 grupy po 14 uczniów – razem 28 uczestników,
  30 godzin matematyka/1 grupa, 30 godzin fizyka/1 grupa, łącznie 60 godzin na grupę.
 1. Doradztwo dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych -
  3 godziny dla 5 uczniów – łącznie 15 godzin.
 1. Zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych na rzecz wszystkich uczniów objętych wsparciem w projekcie (w ramach Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym) – 60 uczestników – 4 godziny na osobę
 1. Kurs spawania metodą TIG dla nauczycieli (3 moduły) – 1 grupa – 6 nauczycieli – 360 godzin na grupę, 120 godzin na grupę/1 moduł;  - warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy, (orzeczenie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych).
 1. Kurs spawania metodą MIG/MAG dla nauczycieli (3 moduły) – 1 grupa
  – 6 nauczycieli – 360 godzin na grupę, 120 godzin na grupę/1 moduł;
  - warunkiem koniecznym jest posiadanie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy, (orzeczenie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac spawalniczych).
 1. Staże dla nauczycieli – 10 nauczycieli – 40 godzin na osobę.

 

stopka