Socrates-Arion

W dniach od 10 do 14 marca 2002 roku w Śl.TZN odbyła się wizyta studyjna zorganizowana w ramach programu Socrates-Arion na temat „Zarządzanie oświatą na szczeblu lokalnym”.

Program ARIONW wizycie wzięło udział 6 nauczycieli, zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach lub lokalnych władzach, z różnych krajów Europy: Rumunii, Danii, Niemiec, Portugalii, Holandii i Finlandii. Program pobytu obejmował spotkania uczestników z władzami Katowic i wizyty w szkołach, podczas których omawiane były problemy związane z zarządzaniem oświatą na szczeblu lokalnym. Goście mieli także możliwość zwiedzenia Katowic i Krakowa.

Program ARION

Na zakończenie sporządzono raport, który został przesłany do Brukseli, do centrali koordynującej program Arion.

Wizytę organizował Dyrektor szkoły Pan Jan Sporek, nauczyciel języka angielskiego Pani Angelika Lisiecka oraz nauczyciel wychowania fizycznego Pani Ewa Wandzioch.

stopka