Projekt „Śląskie Zawodowcy” Staże

Logo

Rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

 

Rozpoczęcie rekrutacji 19.10.2020r.

Zakończenie rekrutacji 30.10.2020r.

 

Prosimy o złożenie w opisanej skrzynce przy wejściu do budynku Warsztatów Szkolnych wypełnionego kompletu dokumentów (w koszulce lub kopercie):

 

  1. 1 Formularz rekrutacyjny – załącznik 1 
  2. 2.Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik 2 
  3. 3 Opinia nauczyciela/wychowawcy – załącznik 3
stopka