Projekt „Śląskie Zawodowcy” Informacje

Logo

Plakat

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe zostały zaangażowane do udziału w projekcie „Śląskie. Zawodowcy” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły mogą wziąć udział w następujących formach wsparcia:

  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania
  • Staże zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
  • Kursy/szkolenia specjalistyczne
  • Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

Wszelkie informacje nt. projektu dostępne w Regulaminie (załącznik) oraz u koordynatorów projektu:

  1. Specjalista ds. jakości staży: Linda Grabowska
  2. Specjalista ds. jakości kursów i szkoleń: Daniel Sowa

Strona internetowa projektu: https://zawodowcy.slaskie.pl

 

stopka