PROJEKT JĘZYKOWY COMENIUS

Projekt językowy zatytułowany „Pokojowe współistnienie różnych grup etnicznych i religijnych w Polsce i na Sycylii” realizowany był w roku szkolnym 2001/2002. Projekt językowy COMENIUSKoordynator – Pani Sabina Cichoń, nauczyciel języka angielskiego, współorganizatorzy: Dyrektor szkoły Pan Jan Sporek i Pani Anna Światłoń, nauczyciel historii. Miały miejsce cztery wizyty: dwie studyjne w październiku 2001 (Katowice) i w styczniu 2002 (Palermo) oraz dwie wizyty uczniów i nauczycieli. Włosi przyjechali do Katowic w listopadzie 2001 roku, odwiedzili również Oświęcim, Kraków i Komańczę. Grupa naszych uczniów z opiekunami udała się z rewizytą do Palermo w marcu 2002 roku.Projekt językowy COMENIUS

Prezentację podsumowującą  projekt wysłano do Agencji Narodowej Projektów Comeniusa w Warszawie. W Konkursie na Europrodukt Inicjatyw Edukacyjnych w Warszawie, w grudniu 2002 roku Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe otrzymały wyróżnienie.

stopka