MIĘDZYNARODOWY PROGRAM GLOBE

W 1998 roku Śl.TZN przystąpiły do Międzynarodowego Programu GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment).

Program GLOBE

GLOBE powstał w 1994 roku z inicjatywy byłego prezydenta USA Al Gore'a. W Polsce realizowany jest od 1997 roku na podstawie umowy podpisanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Koordynatorem Programu w Polsce jest Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa.

GLOBE jest ogólnoświatowym, edukacyjnym programem badawczym, który uczy młodzież rozumienia globalnych problemów środowiska przyrodniczego poprzez obserwacje i badania prowadzone w najbliższym otoczeniu. W ramach Programu w ponad 100 krajach świata uczniowie prowadzą badania według najnowszych metod naukowych i obowiązujących światowych standardów. Badania dotyczą pokrycia terenu, sezonowości, wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki przesyłane są za pośrednictwem Internetu do bazy danych Programu. Zgromadzone dane pozwalają na tworzenie on-line map i wykresów obrazujących stan naszej planety i zachodzące zmiany.

Program GLOBEKoordynatorem Programu GLOBE w Śl.TZN był Pan Krzysztof Stachurka, a współpracownikami Panie: Joanna Romanek, Barbara Kuśka, Anna Nowakowska. Pod kierunkiem opiekunów grupy uczniów z klas chemicznych i ochrony środowiska prowadziły pomiary i badania do realizacji protokołów „Hydrologia”, „Atmosfera”, „Pokrycie terenu” i „Gleba”. Ważnymi wydarzeniami było uczestnictwo w organizowanych warsztatach naukowych GLOBE GAMES, np. w Pińczowie (I Polskie GLOBE GAMES – 1999), w Międzynarodowych Warsztatach Programu GLOBE w Polsce z udziałem naukowców amerykańskich w Serocku, w Karvinie, Białowieży, Rąbkach k/Łeby, Rucianem-Nidzie, Międzyzdrojach czy Jastrzębiej Górze. Nauczyciele-opiekunowie w ramach Programu brali udział w warsztatach doszkalających i konferencjach.

Znaczące sukcesy to m.in. 3. miejsce w klasyfikacji generalnej za ilość i jakość sporządzonych protokołów w roku szkolnym 2006/2007, 1. miejsce w rankingu Programu GLOBE w Polsce, w badaniach pokrycia terenu, a w rankingu ponad 100 szkół w Polsce – 5. miejsce (rok szkolny 2008/2009), 1. miejsce w Polskich GLOBE GAMES w kategorii szkół licealnych (rok szkolny 2011/2012). Dowodem uznania dla Śl.TZN za aktywną realizację Programu był „Certyfikat Uczestnictwa w Programie GLOBE” przyznany przez MEN oraz nagrody dla opiekunów.

Dzięki udziałowi w Programie nasza młodzież poznawała globalne zagadnienia środowiskowe, podnosiła umiejętności badawcze dotyczące zjawisk przyrodniczych, angażowała się w ochronę środowiska oraz przyczyniała się do kształtowania świadomości ekologicznej (np. poprzez organizację sesji popularnonaukowych) wśród rówieśników i w społeczności lokalnej.

Program GLOBE Program GLOBE Program GLOBE

stopka