Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Fundacja EDURES oraz Urząd Miasta Chorzów serdecznie zapraszają uczniów Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach do wzięcia udziału w  pierwszej edycji konkursu fotograficznego „Sfotografuj Fizykę”. 
 
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi, a zwłaszcza fizyką i astronomią  a także kształtowanie naturalnej fascynacji młodzieży otaczającym światem. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zdjęć, przedstawiających dowolnie wybrane zjawiska fizyczne, dostrzeżone w otaczającej przyrodzie. 
 
Parce można przesyłać na adres mailowy smcebioffice@us.edu.pl, z dopiskiem „konkurs” w tytule maila. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu "Sfotografuj Fizykę" widocznym na stronie internetowej - http://www.smcebi.us.edu.pl/fizyka-w-obiektywie/
 
 Konkurs fotograficzny
 
Uroczysta prezentacja zwycięzców konkursu „Sfotografuj fizykę” oraz wręczenie nagród rzeczowych nastąpi dnia 1 czerwca 2017 r. w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie.

Turniej HEARTHSTONE

W ramach obchodów corocznego Dnia Sportu odbędzie się po raz pierwszy w naszej szkole Turniej Hearthstone. Obowiązujący format to Standard. Każdy uczestnik musi posiadać dwie talie do odmiennych klas oraz urządzenie mobilne (telefon, tablet, laptop) zaopatrzone w Internet. Pierwsza część turnieju zostanie rozegrana mobilnie poza szkołą, natomiast finał w szkole.
Ostateczna forma będzie uzależniona od ilości chętnych. W dniach 5, 6, 7 czerwiec 2017r. rozegramy eliminacje. Zapisy do dnia 24 maja br. przyjmuje nauczyciel wychowania fizycznego Pani Małgorzata Tomecka. Po tym terminie oraz w przypadku trudności kontaktu z nauczycielem (egzaminy maturalne), wszystkie pytania proszę kierować do ucznia klasy 3c Kacpra Kozaka, który jest koordynatorem całego projektu.

Dla najlepszych przewidziano nagrody!!!

Zapraszamy utalentowanych uczniów do wzięcia udziału w corocznym Szkolnym Konkursie Literackim dla młodych twórców poezji i prozy pod hasłem „Gęsie Pióro”.

Konkurs jest adresowany do twórców poezji, opowiadań, powieści, nowel, dramatów… Temat dowolny!

Prace należy składać do 26 maja 2017r.u polonistek.

Zwycięzcom zostaną wręczone nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego.

Organizacja: Panie Anna Zając, Anna Lorenc, Maria Kwiatoń-Pięta

Konkur Literacki "Gęsie Pióro"

X Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielskim.
Uczestnicy przygotowują dwa utwory: jeden poetycki i jeden fragment prozy w języku angielskim i prezentują dowolnie wybrany przez siebie utwór.
Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie dwóch uczestników do 9.05.2017r.

Termin konkursu: 12.05.2017.

Kontakt z nauczycielami języka angielskiego.

Dla zwycięzców cenne nagrody.

Zobacz informację...

Po raz pierwszy w historii Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach uczniowie reprezentują szkołę oraz miasto Katowice w Międzynarodowym Konkursie InformatycznymNETRIDERS 2017, na poziomie IT ESSENTIALS.

Konkurs jest organizowany co roku przez międzynarodową AKADEMIĘ CISCO, mieszczącą się w USA, kształcącą specjalistów z branży IT na całym świecie. Uczniowie Śl.TZN od 3 lat mają możliwość nie tylko zdobywania międzynarodowych uprawnień, ale i kształcenia się na takim samym poziomie, jak ich rówieśnicy z krajów wysoko rozwiniętych (USA, Wielka Brytania, Francja, Niemcy… itp.)

Uczniowie będą rywalizowali ON-LINE z ich rówieśnikami ze wszystkich krajów Europy, Rosji oraz krajów CIS (kraje dawnego Związku Republik Radzieckich).

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów! Mamy nadzieję, że wyniki będą wysokie, mimo iż pierwszy raz biorą udział.

Netriders 2017 Netriders 2017
ALEKSANDER MICKIEWICZ, SZYMON TERCZYŃSKI, MICHAŁ HUTNIK z klasy 2d

 pod patronatem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej

Motto konkursu:
„Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość.”
(Jan Paweł II)

Zgodnie z Regulaminem konkursu (zobacz regulamin) recytatorzy maja za zadanie przygotować do wygłoszenia utwór autorstwa św. Jana Pawła II; czas recytacji – do 5 minut.
Zaleca się wybór repertuaru z literatury: Karol Wojtyła, Poezje, dramaty, szkice lub Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski.

Zgłoszenia: do 7 kwietnia 2017r. przyjmują Panie polonistki
Wewnątrzszkolne przesłuchania: 10 kwietnia 2017r.

Zachęcamy do udziału!

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta wraz z Radą Pedagogów i Psychologów Szkolnych miasta Katowice organizuje konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Hobby, pasja jako forma pozytywnego spędzania czasu wolnego - Ja i Moja pasja”.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania o swojej pasji, zainteresowaniach, hobby w oryginalny, ciekawy sposób. Tekst powinien liczyć 350 do 600 słów, czcionka Times New Roman 14; prace tylko autorskie (własne i samodzielne).

Konkurs "Ja i moja pasja"

Termin złożenia prac w szkole: do 4 kwietnia br.
Nauczyciel – koordynator: Pani Maria Kwiatoń-Pięta
Najlepsze prace – dwie – będą reprezentować szkołę i zostaną przesłane do Organizatora.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Szczegóły konkursu w załączeniu.

XIII edycja Konkursu Papieskiego pt. „Patriotyzm Karola Wojtyły - 1920-2005”

Konkurs Papieski

Instytut Tertio Millennio zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji Konkursu Papieskiego pt. „Patriotyzm Karola Wojtyły – 1920-2005”. 

Konkurs Papieski to największy ogólnopolski konkurs poświęcony wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszy etap konkursu, podczas którego uczestnicy mogą logować się na stronie www.konkurspapieski.pl i wypełnić quiz on-line, potrwa od 27 lutego do 26 marca 2017

Konkurs przeprowadzany jest z podziałem na dziewięć regionów Polski – w każdym z nich wyłaniany jest zwycięzca, który w nagrodę otrzymuje możliwość wyjazdu na kilkudniową wycieczkę do Rzymu oraz indeksy na kierunki filozofia i teologia na wybrane uczelnie.

Honorowy Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Wszelkie informacje są dostępne także pod adresem www.konkurspapieski.pl.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Kontakt w szkole: Pan Przemysław Paszek, katecheta, oraz Księża Tomasz Kusz i Piotr Kędzior

Konkurs Papieski

 Kangur Matematyczny   Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny


Kangourou Sans Frontières
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

 

  

Konkursowi patronują:

   Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 

   Polskie Towarzystwo Matematyczne 

 

Konkurs w roku 2017 przeprowadzony zostanie w czwartek, 16 marca o godzinie 9.00 w sali 77

Prosimy osoby, które się wcześniej zapisały, o zgłoszenie się o godz. 8 45.
Szkolny koordynator: Pani  Iwona Stańko

Zasady i cel konkursu :  http://www.kangur-mat.pl/zasady.php#zasady
Regulamin konkursu :  http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/regulamin.pdf
Plakat:  http://www.ssodelta.edu.pl/kangur2017/plakat.pdf

TEMATYKA KONKURSU
„Tadeusz Kościuszko inspiracją współczesnego człowieka”

KATEGORIE:

 1. Wiedzy o życiu i działalności T. Kościuszki (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).
 2. Literacka (szkoła ponadgimnazjalna).

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość życia i działalności Tadeusza Kościuszki.

Prawda i kłamstwo o Katyniu 

Organizator Konkursu:
Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego

Nagrody główne:
wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
na zaproszenie Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej

Forma pracy: esej, rozprawa, reportaż, wspomnienie – do 5 stron wydruku komputerowego; czcionka 12 pkt, interlinia 1,5; 30 wierszy na stronie.
Konieczne podanie źródeł i opracowań historycznych.
Praca musi być oryginalna i wcześniej nigdzie nie wykorzystywana.

Pracę należy złożyć do nauczycieli historii do 15 marca 2017r

Zobacz: Regulamin, ZałącznikiInformacja

Organizatorzy: LANDL Sp. z o.o. Sp.k. ul. Szczakowska 35 43-600 Jaworzno
Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka w Jedlinie-Zdroju, ul. Zamkowa 8

Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka

Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka

 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich.

Etap eliminacyjny (pisemny) polega na sporządzeniu pisemnej pracy na temat wybranego zamku lub pałacu znajdującego się
w historycznych granicach Śląska.

Termin wysłania pracydo 8 maja 2017r.

Chęć udziału  można zgłaszać do nauczycieli historii: Pani Joanny Suter-Chmielewskiej i Pani Anny Światłoń

Szczegółowe informacje: Regulamin i Formularz zgłoszeniowy

Zobacz też: Pismo przewodnie

Zachęcamy do udziału! Nagrody atrakcyjne!

Warto dodać, że w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śląskie Zamki i Pałace”, w roku szkolnym 2014/2015,  nasz uczeń Jakub Leda odniósł sukces – zajął 2. miejsce.

Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka Zespół Pałacowo-Hotelowy Jedlinka

Konkurs

Serdecznie zapraszamy do udziału w Wojewódzkim Konkursie Medialnym Bystrz@k 2017. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategoriach: gazeta szkolna, fotoreportaż, audycja telewizyjna, wideoblog, audycja radiowa, artykuł prasowy. 

Do wygrania atrakcyjne nagrody – staże i praktyki w redakcjach prasowych, radiowych  i telewizyjnych, publikacje na łamach mediów regionalnych, nagrody rzeczowe.
Organizator konkursu: III LO w Tychach 

Termin dostarczenia prac konkursowych do Organizatora: 15 lutego 2017 

Kontakt w szkole: Pani Anna Lorenc i Pani Maria Kwiatoń-Pięta 

Zobacz: Regulamin i Karta zgłoszenia

Zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej organizowanej przez Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Kryształów, Pracownie Dydaktyki Fizyki oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych.

Czekają atrakcyjne nagrody.
Szkolny koordynator pani Marzena Pilch

Zobacz Regulamin konkursuzałącznik do regulaminu

 

Zapraszamy do udziału w konkursie, który przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem u nas astronomii, fizyki lub fizyki technicznej. Nagrodami w Konkursie są trzy stypendia, trzy bezpłatne miejsca w domach studenckich (akademikach) i cztery bony podręcznikowe. Wszyscy laureaci otrzymują gwarancję przyjęcia na studia na dowolnym kierunku prowadzonym przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, tj. na automatyce i robotyce, astronomii, fizyce, fizyce technicznej lub informatyce stosowanej.

Terminarz:

 • termin nadsyłania prac: 1 marca 2017 r.,
 • ogłoszenie listy finalistów: 20 marca 2017 r.,
 • finał: 1 kwietnia 2017 r.

Szkolny koordynator: pani Marzena Pilch

Zobacz Regulamin konkursuzgłoszenie do konkursu

Organizator konkursu: Gimnazjum Nr 8 w Chorzowie i IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chorzowie

Termin eliminacji: 23.02.2017.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury „Batory” w Chorzowie

Należy przygotować do recytacji jeden utwór prozatorski w gwarze śląskiej (dopuszczalne teksty własne), którego czas wykonania nie przekracza 5 minut.

Zgłoszenia przyjmuje Pani Maria Kwiatoń-Pięta do 08.02.2017. 

Śląskość jest wpisana w tradycję Naszej Szkoły, więc zapraszamy chętnych uczniów!

Zobacz Regulamin konkursu

W imieniu Organizatorów informujemy o konkursie na własną pracę literacką o dowolnej tematyce, obejmującą: trzy utwory poetyckie i/lub jeden utwór prozatorski (do 10 stron maszynopisu).

Termin przesłania prac – do 28 kwietnia 2017r.

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury ul. J. Lompy 13 41-500 Chorzów (z dopiskiem: Konkurs Literacki im. Marka Hłaski) – prace w 4 egzemplarzach (wydruk) opisane „godłem” oraz dołączona koperta opatrzona tym samym „godłem” z wypełnionym kwestionariuszem danych osobowych i oświadczeniem; konieczne także wysłanie wersji elektronicznej (doc., docx.) opisanej „godłem” na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Czekają cenne nagrody!

Szkolny koordynator: Pani Maria Kwiatoń-Pięta
Szczegółowe informacje, kwestionariusz, oświadczenie w Regulaminie

LogoZapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji Polsko-Ukraińskiego Konkursu Fizycznego "Lwiątko". 

Konkurs rozgrywany jest w szkołach ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach:
 • Klasy I liceum i technikum
 • Klasy II liceum i technikum
 • Klasy III liceum, klasy III i IV technikum

Zgłoszenia: do 17 lutego 2017r. przyjmuje Pani Marzena Pilch
Termin i miejsce konkursu: 27 marca 2017r., Śl.TZN

Zobacz regulamin konkursu...

Konkurs Fizyczny EUREKA

Zapraszamy do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Eureka”. 

Test konkursowy składającym się z 30 pytań zamkniętych z zakresu programowego fizyki. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia: do 7 grudnia br. przyjmuje Pani Marzena Pilch
Termin i miejsce konkursu: 8 marca 2017r. Śl.TZN
 

To XXIII edycja największego kolędowego przeglądu w Polsce.

Festiwal Kolęd

Do eliminacji zaproszeni są wszyscy, którzy chcą się podzielić własną interpretacją kolęd i pastorałek. Można śpiewać solo i w zespołach, z instrumentami lub podkładem z płyty.
Zgłoszenia przyjmowane są do 26 XI 2016
Eliminacje w Katowicach odbędą się 14 XII br.

Informacje w szkole: Pan Arkadiusz Dryszel
Zobacz Regulamin...
Możliwość zgłoszenia i inne informacje www.mfkip.pl

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego,
nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis)
w terminie do 25 listopada 2016 roku na adres:
II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu, ul. Parkowa 1, 41 – 200 SOSNOWIEC,
tel./faks (0–32) 266 – 45 – 35 z dopiskiem na kopercie „LAUR PLATERANKI

Tematyka i forma wiersza - dowolna.
Kontakt w szkole: nauczyciele języka polskiego
Zobacz Regulamin...

Klawiaturowe wyzwanie, czyli konkurs szybkiego pisania na komputerze.

Uczestnicy mają możliwość treningów biegłościowych, a w wyznaczonych terminach przystąpią do etapu konkursowego. Przewidziane są cztery etapy. Pierwszy rozpocznie się 21   listopada, ostatni skończy się w lutym. Każdy z uczestników w trakcie etapu konkursowego będzie miał za zadanie przepisanie przygotowanego tekstu w czasie 10 minut.

Uczestnicy konkursu będą podzieleni na trzy kategorie wiekowe, a klasyfikacja będzie prowadzona metodą pucharową. Dotyczy to zarówno uczestników indywidualnych, jak i drużyn szkolnych.

Szczegółowe informacje o sposobie rejestracji do konkursu i jego przebiegu znajdują się w Regulaminie

Zobacz Kartę zgłoszenia

Uczestnictwo w konkursie  Interinfo Polska to jedyna taka możliwość w kraju. Najlepsi zostaną zaproszeni na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w kwietniu 2017 roku.

www.interinfopolska.org.pl                                         facebook.com/interinfopolska

Zapraszamy do udziału w XV edycji Konkursu o temacie przewodnim „Barwy dzieciństwa”

Inne Spojrzenie Konkurs„Każdy z Was – podobnie jak Mały Książę – wyrósł z jakiejś konkretnej „planety”: „planety” własnej rodziny, środowiska rówieśniczego, kraju, jego tradycji i stylu życia. Równocześnie każdy z Was nieustannie poznaje  inne „planety”, czyli  inne miejsca, konkretnych ludzi, ich sposób patrzenia na świat, na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Jak Mały Książę postarajcie się więc spojrzeć w głąb siebie oczami dziecka, by odkryć to, co w Was wielkie i niewidzialne. Przelejcie na papier swoją wrażliwość i wyobraźnię, pokażcie, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i piękno otaczającego Was  świata.

Czekamy na Wasze barwne prace! 
(Elżbieta Skiba-Posikata Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu)

Format prac: A4, A3; prace indywidualne
Technika dowolna: rysunek, malarstwo, collage, grafika, grafika komputerowa (prace wydrukowane na papierze fotograficznym)
Przyjmowanie prac: do 28 II 2017
Szkolny koordynator: Pani Anna Zając

Zobacz Regulamin konkursu

Planujemy zgłosić naszą gazetkę szkolną „GRANAT” do Ogólnopolskiego Konkursu na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta”.

Termin: 31 I 2017
Informacje u opiekuna, Pani Anny Lorenc

Zobacz: Plakat

Konkurs Naukowy EXPLORYRuszyła VI edycja Konkursu Naukowego E(x)plory!

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin naukowych. Celem Konkursu Naukowego E(x)plory jest zapewnienie młodym naukowcom oraz pasjonatom wiedzy, innowacji i nowych technologii środowiska sprzyjającego rozwojowi ich badań i zainteresowań. 

Projekty zgłaszać można przez stronę http://explory.pl/rekrutacja/ do 29 stycznia 2017 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Młode Talenty

Prezentacja talentów w różnych dziedzinach artystycznych!
Organizatorem Konkursu jest II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach. Współorganizatorem konkursu jest Teatr Mały w Tychach.

Konkurs obejmuje kategorie:

 • SCENICZNA – muzyka, taniec, formy teatralne (kabaret, dramat, monodram), recytacja - zgłoszenia do 5 XII 2016

Przesłuchania odbywać się będą od 12 grudnia 2016 r. do 13 stycznia 2017 r. (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z wykonawcami) w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach.

 • LITERACKA – prace (maksymalnie trzy) z dziedziny poezji (wiersze) i prozy (opowiadania, reportaże, fragmenty powieści – maksymalnie 20 stron maszynopisu; czcionka Times New Roman 12)

Prace należy składać do II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach na adres: 
ul. Norwida 40, 43-100 Tychy do dnia 30 stycznia 2017.
Zgłoszone prace należy również przesłać w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 • PLASTYCZNA – rysunek, fotografia, malarstwo, rzeźba, grafika, dziedziny dowolnie łączone

Złożenie trzech prac o dowolnej tematyce (z jednej dziedziny lub różnych dziedzin) w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach w terminie do 30 stycznia 2017.

Informacje w szkole: Pani Maria Kwiatoń-Pięta

Zobacz także: Regulamin konkursu oraz Załączniki do konkursu

Młode Talenty

 

Konkurs Literacki

Temat konkursu: „Podróże w myślach i w czasie”
Kategorie: poezja – jeden wiersz, proza – jedno krótkie opowiadanie (do 2 stron A4)

Termin nadsyłania prac: 15 XII 2016
Szkolny koordynator: Pani Maria Kwiatoń-Pięta

Zobacz też: Regulamin konkursu i zgoda rodzica

 Turniej Reportażu

Turniej Reportarzu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Można zgłaszać reportaż na dowolny temat wg Regulaminu

Termin nadsyłania prac: 30 XI 2016
Szkolny koordynator: Pani Anna Lorenc

Zobacz również: Opis konkursu i Formularz zgłoszenia

„MOJA MAŁA SZWAJCARIA”
Meine Kleine Schweiz
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie multimedialnym!
 
Co należy zrobić?
 1. Wybrać jeden dowolny kanton szwajcarski
 2. Zgłosić swój wybór p. Annie Iwańskiej
 3. Zachęcić do zwiedzenia wybranego kantonu (w języku polskim lub niemieckim) w dowolnej formie multimedialnej
 4. Oddać pracę na podpisanym nośniku danych
 
Liczy się pomysłowość oraz czytelna i ciekawa forma przekazu! Czekają cenne nagrody!
 
Termin oddawania prac: 30.11.2016
 
Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas „Dnia Szwajcarskiego” i przesłane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie!
 
Materiały znajdziesz m.in. na stronach internetowych:
 
ODWAŻ SIĘ, BO WARTO!

" Day by Day, Tag für Tag, Día a Día" - IX edycja

Rejestracja do 12 XII 2016
Prace konkursowe przesyłane do 28 II 2017

Szczegółowe informacje o konkursie, prace z poprzednich lat i regulamin konkursu można znaleźć na stronach konkursowych:
Day by Day | Tag für Tag | Día a Día

Organizatorem konkursu jest Koło Młodych Myślicieli działające przy IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach.

Cele konkursu:

 1. Podniesienie świadomości o wartościach prawdy, dobra i piękna w życiu człowieka.
 2. Rozwijanie myślenia filozoficznego oraz empatii wśród młodzieży.
 3. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
 4. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu.
 5. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi filozofii, etyki i estetyki.
  Zasady uczestnictwa:
 6. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół z Katowic.
 7. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi
  i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
 8. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać w bajkę, która będzie dotyczyć wartości prawdy, dobra i piękna w życiu człowieka.
 9. Pracę konkursową należy przesłać w pliku Word na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (1 – 3 strony znormalizowanego maszynopisu).
 10. Przesłane opowiadanie w tytule e-maila musi zawierać: imię, nazwisko, klasę i szkołę uczestnika.

Obłędne dyktando 

Ogólnopolski konkurs „O!błędne Dyktando”, organizowany przez Pilot Pen Polska, pozwoli sprawdzić czujność ortograficzną, interpunkcyjną, gramatyczną, stylistyczną i każdemu da szansę zawalczyć o tytuł O!błędnego Mistrza Języka Polskiego.

Każdy uczestnik powinien w jak najkrótszym czasie zaliczyć dwie rozgrywki językowe: tekst dyktanda z rozmaitymi przeszkodami i ortogrę sprawdzające wiedzę i refleks uczestników. Turniej online zwieńczony zostanie ogólnopolskim wydarzeniem, na które zaproszeni będą uczniowie z czołówki aktualizowanego na bieżąco O!błędnego Rankingu oraz przedstawiciele najlepszych szkół w rankingu.

Na Najlepszych O!błędnych Graczy czekają wyjątkowe nagrody: PlayStation4, Smartwatch Sony - SmartBand Talk SWR30, Kindle Paperwhite 2 bez reklam, Słuchawki Sony MDRV-150, komputer osobisty, setki długopisów Frixion i innych produktów marki Pilot Pen Polska. Dla najlepszych szkół nagrodą będą O!błędne Wyprawki z plecakami, długopisami Frixion serii G2 i Rexgrip oraz produktami
z kolekcji Neon z Pukka Pad! W finale akcji do wygrania będą nagrody główne w dwóch kategoriach wiekowych (do lat 12. i od lat 12.): notebooki Lenovo Ideapad 100, tablety Lenovo i Samsung, czytniki Pocketbook Basic2, głośniki HP S6000 i wiele, wiele innych!

Dodatkową rywalizację na wydarzeniu finałowym przygotowuje również partner akcji. Zespół Brainly, w Polsce znany też jako Zadane.pl, przeanalizował 5 milionów pytań zadanych przez użytkowników portalu, aby wybrać najczęściej pojawiające się błędy i ułożyć specjalne zadanie. Mistrz ortografii ma szansę wygrać tablet Samsung Galaxy Tab 4! Warto więc odwiedzić Zadane.pl i uzupełnić wiedzę jeszcze przed rozpoczęciem gry!

Konkurs online przeprowadzony zostanie w terminie od 31.10.2016 do 27.11.2016. Wydarzenie finałowe odbędzie się w Warszawie
w terminie 7.01.2017 (sobota). Do wzięcia udziału w konkursie uprawnione są osoby do 19 roku życia.

Drodzy uczniowie zapraszamy do zabawy!

więcej na: http://oblednedyktando.pl/

Zobacz folder informacyjny...

Pracownia Edukacji Czytelniczej, Regionalnej i Obywatelskiej Pałacu Młodzieży w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji „Wszechstronnego Konkursu Konesera Polszczyzny" pod patronatem Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego i Katedry Dydaktyki Języka i Literatury

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Wyłonimy Koneserów Polszczyzny zarówno wśród gimnazjalistów, jak i wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Naszym celem jest rozwijanie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, właściwe używanie słów oraz związków frazeologicznych. 

Jesień w obiektywie

Dla pasjonatów fotografowania! Trzy zdjęcia ciekawych miejsc w Siemianowicach Śląskich.

Termin nadsyłania prac: 19 XI 2016 do Młodzieżowy Dom Kultury im. dr H. Jordana Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „konkurs fotograficzny”

Regulamin konkursu

Kontakt w szkole: Pani Maria Kwiaton-Pięta

Konkurs polega na napisaniu pracy o charakterze badawczym lub teoretycznym na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów.
Zobacz regulamin...


Termin zgłoszenia: do 14 listopada br.
Szkolny koordynator konkursu: Pani Marzena Pilch

Turniej Maszyn Wiatrowych

19 listopada br. w Śl.TZN odbędzie się etap regionalny V Turnieju Turbin Wiatrowych polegający na skonstruowaniu maszyny przetwarzającej energię niesioną przez wiatr na energię mechaniczną.
Termin zgłoszenia: do 7 listopada br.
Zobacz regulamin...

Szkolny koordynator konkursu: Pani Marzena Pilch
Współpraca: Pani Joanna Romanek, Linda Grabowska

Konkurs polega na stworzeniu przez kilkuosobowe szkolne zespoły (3-10 uczniów) spójnej tematycznie książki, złożonej z opowiadań. Każdy uczeń pisze jeden tekst. Temat dowolny, ale grupa zachowuje wybraną konwencję. Jest możliwość wzbogacenia ilustracjami, a całość publikowana w Rideró.

Termin złożenia prac w szkole: do 4 XI 2016

Szkolny koordynator konkursu: Pani Anna Zając
Więcej informacji...

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego, który polega na napisaniu testu ze znajomości literatury i języka polskiego opracowanego przez organizatora.

Termin zgłoszenia się uczestników: do 7 X 2016

Szkolny koordynator: Pani Anna Lorenc
Więcej informacji...

Konkurs literacko-historyczny dla ambitnych pasjonatów!
Termin zgłoszenia się do udziału: do 7 XI 2016

Szkolny koordynator: Pani Anna Światłoń; współpraca – Panie polonistki
Szczegółowe informacje o konkursie...

Konkurs recytatorski – prezentacja tekstów twórców śląskich lub związanych z regionem: utwór poetycki
i fragment prozy, wykonywane niekoniecznie w gwarze śląskiej; dopuszczalny wybór jednego tekstu napisanego gwarą śląską.
Termin przyjmowania zgłoszeń: do 8 XI 2016

Szkolny koordynator: Pani Maria Kwiatoń-Pięta
Zobacz informację...

XIII edycja Regionalnego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży. Kręgi tematyczne prac konkursowych realizowanych w dowolnej technice zostały wymienione w Informacji...

Przyjmowanie zgłoszeń: do 10 X 2016

Szkolni koordynatorzy: Opiekunowie Koła Krzewienia Kultury Śląska, Pani Edyta Sawicka i Pani Ludmiła Schöpp, oraz Pani Sylwia Możyłowska-Zając (prace w języku niemieckim); współpraca: poloniści i germaniści

Dodatkowe informacje o konkursach można uzyskać u Pani Marii Kwiatoń-Pięty

Olimpiada Statystyczna

Termin zgłoszenia: 8 X 2016  

Koordynator: Pani Anna Komoniewska

Zobacz informację...

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny

Termin zgłoszenia: 8 X 2016

Koordynator: Pani Anna Komoniewska

Zobacz informację...

Olimpiada Przedsiębiorczości

HASŁEM PRZEWODNIM TEGOROCZNYCH ZAWODÓW JEST: 

„PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE”

Każdego roku do uczestnictwa w inicjatywie przystępuje ponad tysiąc szkół z całej Polski – w jedenastu poprzednich edycjach placówki zgłosiły łącznie ponad 211 tys. uczniów.

W Olimpiadzie warto wziąć udział – jej wyniki uwzględniane są w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym wspólnie przez redakcję „Rzeczpospolitej” i wydawnictwo Perspektywy.

Udział w programie jest bezpłatny, a wśród nagród przewidzianych dla zwycięzców - 10 indeksów SGH i jeszcze więcej indeksów Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Szczegółowe informacje na temat zasad udziałuharmonogramu oraz programu i literatury pomocnej w przygotowaniu się do uczestnictwa w zawodach, dostępne są na stronie http://www.olimpiada.edu.pl

Termin zgłaszania się: do 20 X 2016
Koordynator: Pani Anna Komoniewska.

archiwum konkursów 2016

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy