Rada Pedagogiczna Śl.TZN

 

Dyrekcja i Kierownictwo

DYREKTOR Śl.TZN mgr Aneta Łosiewicz
WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych mgr inż. Andrzej Bogucki
WICEDYREKTOR ds. wychowawczych mgr Danuta Kleinert
KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr inż. Ireneusz Boczek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH mgr Grzegorz Śladowski
KIEROWNIK SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO "ŚLĄZACZEK" mgr Joanna Haśnik

 

Grono Pedagogiczne

Lp.

Nazwisko i imię

SKRÓT

Nauczany przedmiot

1.

mgr inż. Bieganowska Halina

HB

przedmioty elektryczne i elektroniczne

2.

mgr inż. Boczek Ireneusz

BI

przedmioty mechaniczne i mechatroniczne

3.

mgr inż. Bogucki Andrzej

BA

przedmioty elektroniczne

4.

mgr inż. Bogus Stanisław

BS

przedmioty elektryczne

5.

mgr Brzezina Krystian

BR

przedmioty mechaniczne

6.

mgr Burdach Anna

BU

język niemiecki

7.

mgr Chwała Maria

CM

przedmioty mechaniczne

8.

mgr inż. Czakański Maciej

CZ

przedmioty elektryczne i elektroniczne

9.

mgr inż. Czerniejewski Piotr

CP

przedmioty elektryczne

10.

Dobrowolski Leszek

DL

przedmioty mechaniczne

11.

mgr Drabik Grzegorz

GD

historia i wiedza o społeczeństwie

12.

mgr inż. Dryszel Arkadiusz

AD

przedmioty mechaniczne

13.

mgr Dudek Ireneusz

ID

przedmioty informatyczne

14.

mgr Dworak Agnieszka

DA

język angielski

15.

mgr Dziedzic-Szymińska Beata

BD

edukacja dla bezpieczeństwa

16.

mgr Felka Angelika

FA

język angielski

17.

mgr Gajos Norbert

GN

przedmioty informatyczne

18.

mgr inż. Grabowska Linda

LG

przedmioty energetyczne, elektryczne
i elektroniczne

19.

mgr Grec Grażyna

GG

matematyka

20.

mgr Grela Arkadiusz

GR

przedmioty elektryczne

21.

mgr inż. Gruszka Andrzej

GA

przedmioty mechaniczne

22.

mgr Haśnik Joanna

HJ

geografia, etyka

23.

mgr inż. Iwański Adam

IA

przedmioty mechatroniczne i informatyczne

24.

mgr Janiszewska Małgorzata

JA

język niemiecki

25.

mgr Jawoszek Magdalena

JW

język polski

26.

mgr Kaczmarczyk Ewa

EK

język angielski

27.

mgr Kaplyta Kornelia

KK

wychowanie fizyczne

28.

mgr Kasica-Lewandowska Aleksandra

AK

matematyka

29.

ks. Kędzior Piotr

PK

religia

30.

mgr Kiszka Jarosław

KI

język angielski

31.

mgr Kleinert Danuta 

DK

wiedza o kulturze, rozwój społeczno-zawodowy, wychowanie do życia w rodzinie

32.

mgr Komoniewska Anna

KA

geografia, przedsiębiorczość

33.

mgr Król Elżbieta

KR

matematyka

34.

mgr Kulik-Ciołka Aleksandra

KC

wychowanie fizyczne

35.

ks. dr Kusz Tomasz

TK

religia

36.

mgr inż. Kuśka Barbara

KB

przedmioty chemiczne

37.

mgr Kwiatoń-Pięta Maria

KP

język polski

38.

mgr inż. Kwiczała Robert

RK

przedmioty elektroniczne i elektryczne

39.

mgr Lorenc Anna

LA

język polski, rozwój społeczno-zawodowy

40.

mgr Łosiewicz Aneta

ŁA

fizyka

41.

mgr Łyczba Marta

ŁM

przedmioty biologiczne i bhp

42.

mgr Mazurek Justyna

JM

język angielski

43.

mgr inż. Mazur-Szozda Magdalena

MA

przedmioty mechatroniczne i informatyczne

44.

mgr Możyłowska-Zając Sylwia

MO

język niemiecki

45.

mgr Ostrowska Katarzyna

OK

wychowanie fizyczne

46.

mgr Pawlik Agnieszka

AP

język polski

47.

mgr inż. Pawłowska Małgorzata

PA

matematyka, przedmioty teleinformatyczne

48.

mgr inż. Piasecki Jacek

JP

przedmioty informatyczne

49.

mgr Pilch Marzena

MP

fizyka

50.

mgr Pinkowski Grzegorz

PG

wychowanie fizyczne

51.

mgr Polak-Opałka Magdalena

PM

język angielski

52.

mgr inż. Pownug Łukasz

przedmioty informatyczne
i teleinformatyczne

53.

mgr inż. Romanek Joanna

RJ

przedmioty energetyczne i ochrony środowiska

54.

mgr Sawicka Edyta

ES

przedsiębiorczość

55.

mgr Schöpp Ludmiła

SL

przedmioty chemiczne

56.

mgr inż. Smyczek Marek

MS

przedmioty informatyczne

57.

mgr Snarska Danuta

SD

psycholog

58.

mgr inż. Sowa Daniel

DS

przedmioty mechatroniczne i mechaniczne

59.

mgr Stachurka Krzysztof

SK

przedmioty chemiczne i informatyczne

60.

mgr Stańko Iwona

IS

matematyka

61.

mgr Stasz Adam

ST

fizyka

62.

mgr Stawowski Bartosz

SB

wychowanie fizyczne

63.

mgr Stawowski Mirosław

SM

wychowanie fizyczne

64.

mgr Suter-Chmielewska Joanna

SJ

historia i wiedza o społeczeństwie

65.

mgr Szwedor Magdalena

SZ

język niemiecki

66.

mgr inż. Szymańska Anna

SY

matematyka i przedmioty elektroniczne

67.

mgr Szynalska Ewa

SE

język angielski

68.

mgr Śladowski Grzegorz

przedmioty informatyczne

69.

mgr Światłoń Anna

ŚA

historia i wiedza o społeczeństwie

70.

mgr inż. Świerczyński Mariusz

ŚM

przedmioty teleinformatyczne, elektryczne
i energetyczne

71.

mgr inż. Tomala Krzysztof

KT

przedmioty elektroniczne

72.

dr Tomecka Małgorzata

TM

wychowanie fizyczne

73.

mgr Turek Mariusz

TU

fizyka

74.

mgr Wandzioch Ewa

WE

wychowanie fizyczne

75.

mgr inż. Wileczek Rafał

RW

przedmioty informatyczne i elektroniczne

76.

mgr Zając Anna

AZ

język polski, wiedza o kulturze

77.

mgr Zych Tatiana

TZ

psycholog 

78.

mgr Zygmunt Paweł

PZ

religia 

 

stopka