Rada Pedagogiczna Śl.TZN

 

Dyrekcja i Kierownictwo

DYREKTOR Śl.TZN – Aneta Łosiewicz
WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych – Anna Burdach
WICEDYREKTOR ds. wychowawczych – Danuta Kleinert
KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH – Ireneusz Boczek
ZASTĘPCA KIEROWNIKA WARSZTATÓW SZKOLNYCH – Andrzej Bogucki
KIEROWNIK SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO „ŚLĄZACZEK” – Joanna Haśnik

Grono Pedagogiczne

Nazwisko i imię

SKRÓT

Nauczany przedmiot

Bieganowska Halina

HB

przedmioty elektryczne i elektroniczne

Boczek Ireneusz

BI

przedmioty mechaniczne i mechatroniczne

Bogucki Andrzej

BA

przedmioty elektroniczne

Bogus Stanisław

BS

przedmioty elektryczne

Brzezina Krystian

BR

przedmioty mechaniczne

Burdach Anna

BU

język niemiecki

Chwała Maria

CM

przedmioty mechaniczne

Czakański Maciej

CZ

przedmioty elektryczne i elektroniczne

Czerniejewski Piotr

CP

przedmioty elektryczne

Dobrowolski Leszek

DL

przedmioty mechaniczne

Drabik Grzegorz

GD

historia, wiedza o społeczeństwie

Dryszel Arkadiusz

AD

przedmioty mechaniczne

Dudek Ireneusz

ID

przedmioty informatyczne

Dworak Agnieszka

DA

język angielski

Dziedzic-Szymińska Beata

BD

edukacja dla bezpieczeństwa

Felka Angelika

FA

język angielski

Gajos Norbert

GN

przedmioty informatyczne

Grabowska Linda

LG

przedmioty energetyczne, elektryczne, elektroniczne

Grec Grażyna

GG

matematyka

Gruszka Andrzej

GA

przedmioty mechaniczne

Haśnik Joanna

HJ

geografia, etyka

Iwańska Anna

AI

język niemiecki

Iwański Adam

IA

przedmioty machatroniczne

Janiszewska Małgorzata

JA

język niemiecki

Jawoszek Magdalena

JW

język polski

Kaczmarczyk Ewa

EK

język angielski

Kasica-Lewandowska Aleksandra

AK

matematyka

ks. Kędzior Piotr

PK

religia

Kiszka Jarosław

KI

język angielski

Kleinert Danuta

DK

wiedza o kulturze, rozwój społeczno-zawodowy, wychowanie do życia w rodzinie

Kogut Izabela

IK

język niemiecki

Komoniewska Anna

KA

geografia, przedsiębiorczość

Komoniewski Marek

MK

przedmioty mechaniczne i informatyczne

Kowalcze Jarosław

KO

fizyka

Król Elżbieta

KR

matematyka

Kulik-Ciołka Aleksandra

KC

wychowanie fizyczne

Kurzyniewska Barbara

KU

matematyka

ks. Kusz Tomasz

TK

religia

Kuśka Barbara

KB

przedmioty chemiczne

Kwiatoń-Pięta Maria

KP

język polski

Kwiczała Robert

RK

przedmioty elektroniczne i elektryczne

Lis Marek

LM

przedmioty informatyczne

Lorenc Anna

LA

język polski, rozwój społeczno-zawodowy

Łosiewicz Aneta

ŁA

fizyka

Łyczba Marta

ŁM

przedmioty biologiczne, bhp

Marzec Tomasz

MT

przedmioty informatyczne

Mazurek Justyna

JM

język angielski

Mazur-Szozda Magdalena

MA

przedmioty machatroniczne

Migas Piotr

MI

przedmioty machatroniczne

Możyłowska-Zając Sylwia

MO

język niemiecki

Ostrowska Katarzyna

OK

wychowanie fizyczne

Paszek Przemysław

PP

religia

Pawlik Agnieszka

AP

język polski

Pawłowska Małgorzata

PA

matematyka, przedmioty teleinformatyczne

Piasecki Jacek

JP

przedmioty informatyczne

Pilch Marzena

MP

fizyka

Pinkowski Grzegorz

PG

wychowanie fizyczne

Polak-Opałka Magdalena

PM

język angielski

Pownug Łukasz

przedmioty informatyczne i teleinformatyczne

Romanek Joanna

RJ

przedmioty ochrony środowiska

Sadowska Agata

SG

matematyka

Sawicka Edyta

ES

przedsiębiorczość

Schöpp Ludmiła

SL

przedmioty chemiczne

Smyczek Marek

MS

przedmioty informatyczne

Snarska Danuta

SD

psycholog

Sowa Daniel

DS

przedmioty mechatroniczne i mechaniczne

Stachurka Krzysztof

SK

przedmioty chemiczne i informatyczne

Stańko Iwona

IS

matematyka

Stasz Adam

ST

fizyka

Stawowski Bartosz

SB

wychowanie fizyczne

Stawowski Mirosław

SM

wychowanie fizyczne

Suter-Chmielewska Joanna

SJ

historia, wiedza o społeczeństwie

Szwedor Magdalena

SZ

język niemiecki

Szymańska Anna

SY

matematyka, przedmioty elektroniczne

Szynalska Ewa

SE

język angielski

Śladowski Grzegorz

przedmioty informatyczne

Światłoń Anna

ŚA

historia, wiedza o społeczeństwie

Świerczyński Mariusz

ŚM

przedmioty teleinformatyczne, elektryczne i energetyczne

Tomecka Małgorzata

TM

wychowanie fizyczne

Turski Zbigniew

ZT

przedmioty elektroniczne i elektryczne

Wandzioch Ewa

WE

wychowanie fizyczne

Zając Anna

AZ

język polski, wiedza o kulturze

Zarzycki Marcin

ZM

przedmioty elektroniczne

Ziewiec Jerzy

JZ

przedmioty informatyczne

Zych Tatiana

TZ

psycholog

 

Sponsorzy 85-lecia

85-lecie sponsorzy