Izba Tradycji Śl.TZN

 

Zapraszamy wszystkie klasy, a szczególnie uczniów klas pierwszych, pod opieką wychowawców do zwiedzenia
Izby Tradycji i Perspektyw Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, która mieści się w budynku
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Ślązaczek” na pierwszym piętrze.

Opiekunem izby jest Pani Joanna Suter-Chmielewska.

Prezentujemy kilka zdjęć, ale zachęcamy do zapoznania się osobiście z pamiątkami bogatej historii Naszej Szkoły.

Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN
Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN
Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN Izba Tradycji Śl.TZN  

 

Nauczyciele Śl.TZN – organizatorzy tajnego nauczania

Wrzesień w historii Polski to miesiąc szczególny – czcimy pamięć rodaków walczących o niepodległość Ojczyzny podczas II wojny światowej.

Z okazji 78 rocznicy dramatycznych wydarzeń przypominamy kilka faktów, które dotyczą historii Śl.TZN.

W kalendarium znajdujemy adnotację, że w sierpniu 1939 roku gmach szkoły przekazano dla potrzeb 73 Pułku Piechoty oraz mających powstać Batalionów Obrony Narodowej. Kiedy władze wojewódzkie zarządziły ewakuację urzędów i niektórych zakładów pracy, Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ewakuowano do Lwowa. Komendantem akcji przeniesienia Szkoły mianowano prof. Włodzimierza Stahla, nauczyciela języka polskiego i historii.  Zajęcia we Lwowie prowadzone były do marca 1940 roku. Wywieziono wiele maszyn i urządzeń warsztatowych, które nie miały już powrócić do „Pałacu Techników” przy ul. Krasińskiego. Rozproszeniu uległo grono pedagogiczne. Nauczyciele nie wcieleni do wojska, w obawie przed represjami, opuścili Śląsk, wywożąc z sobą akta szkolne.

W kampanii wrześniowej brało udział 24 nauczycieli i pracowników, w ruchu oporu 12, zaś w prowadzeniu i organizacji tajnego nauczania 36 (dane na podstawie informacji Wikipedii o Śl.TZN). W pierwszych dniach września 1939 wśród rozstrzelanych obrońców Katowic znaleźli się uczniowie „Śląskich”. Niektórzy nauczyciele trafili do obozów jenieckich. Wielu wykładowców padło ofiarą eksterminacyjnej polityki hitleryzmu.

W czasie okupacji gmach Śl.TZN przekształcono w szkołę inżynierską dla kandydatów pierwszej i drugiej niemieckiej listy narodowej. Niemym świadkiem toczących się wówczas wydarzeń w murach szkoły był piękny, stylizowany orzeł z godła Polski, znajdującego się w auli, które zostało zamaskowane w pierwszych dniach wojny przez Pana Franciszka Hartmana, woźnego, pracownika uczelni od momentu jej powstania w 1931 roku. Godło przetrwało bez uszczerbku wojenną zawieruchę, aż do wyzwolenia Śląska.

Jeszcze słychać było huk frontowych dział, sytuacja społeczna była skomplikowana, gdy w budynku szkoły zorganizowano różne kursy zawodowe według skróconego programu. Dźwigające się z gruzów państwo potrzebowało wykwalifikowanej kadry. 1 września 1945 roku rozpoczął się pierwszy powojenny rok szkolny. W pionierskich latach reaktywowania „Śląskich” Dyrektorem był przedwojenny nauczyciel
inż. Zygmunt Łabęcki.

Podczas okupacji hitlerowskiej polska młodzież kształcić się mogła jedynie na tzw. kompletach tajnego nauczania. W materiałach archiwalnych Izby Tradycji i Perspektyw Śl.TZN natrafiliśmy na kilka zdjęć nauczycieli, organizatorów tajnego nauczania, które niniejszym publikujemy. Symboliczne obramowanie podobizn wspaniałych pedagogów inicjałami „Polski Walczącej” to nasze podziękowanie za ich odwagę i determinację w krzewieniu polskiej nauki w czasie „nocy okupacyjnej”.

Niestety, informacji o zakresie i miejscu działalności tajnego nauczania tych osób w archiwach nie odnotowano. Ogólnikowo wiadomo jedynie, że pracowali w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych po wojnie.

Stąd apel o włączenie się w akcję odkrywania śladów historii dotyczących sylwetek prezentowanych nauczycieli.
Każda informacja, która może wzbogacić przeszłość naszej Szkoły, będzie wprost bezcenna!

Nauczyciel Śl.TZN - Zygmunt Tarnawski Nauczyciel Śl.TZN - Zygmunt Łabęcki Nauczyciel Śl.TZN - Władysław Siadek
Nauczyciel Śl.TZN - Władysław Bojko Nauczyciel Śl.TZN - Tadeusz Hoszerd Nauczyciel Śl.TZN - Stefan Warych
Nauczyciel Śl.TZN - Stanisław Skulski Nauczyciel Śl.TZN - Olga Wicińska-Gardulska Nauczyciel Śl.TZN - Stanisław Kozaczka
Nauczyciel Śl.TZN - Józef Ścigalski Nauczyciel Śl.TZN - Józef Pałka Nauczyciel Śl.TZN - Faustyn Krahl
Nauczyciel Śl.TZN - Cecylia Jeleńska

 

 

stopka